2021. október 28., csütörtök
SZÓFIGYELŐ

Csendesnap

Ez a szó a református vallásúak körében használatos: A vakáció elmúltával, csendesnappal hangolódunk a következő félévre. – Szeretettel várunk benneteket, a hétfő reggel áhítattal kezdődő „A mi világunk”című találkozásunkra! – A csendesnapok keretében a lelkészi életpályáról folytatott beszélgetések, beszámolók és az egyházi szolgálattal kapcsolatos témák kerülnek feldolgozásra. – Egy nehéz témában tanította Urunk asszony- és nőtestvéreinket az idei csendesnapon, 2010. április 11-én. A téma az “Indulataink és azok kezelése” volt! – Az idei tanévkezdő csendesnapot a megszokottól eltérő rend szerint kellett megterveznünk. – Csendesnapokat tartottak az unitárius teológus hallgatók.  – A csendesnap a „Van egy álmom” nevet viseli, hiszen nem másról lesz szó, mint Józsefről, Isten hű szolgájáról. – A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészi csendesnapját tartotta szeptember 23-án a szabadszállási gyülekezetben. – Április 17-én tartotta a református gimnázium hagyományos csendesnapját és ökumenikus húsvéti ünnepségét. – Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a csendesnapra! – A szombatnap csendesnap. Szükségünk van egy olyan napra, amit teljes egészében Istennek szentelünk, amikor Elé állunk, Vele beszélgetünk, ... – Hadd kezdjem azzal, hogy az iskolai csendesnap sok kedves emléket ébresztett bennem. – Szeretettel várunk mindenkit a tavaszi szemeszter félévkezdő csendesnapjára.

A református iskolákban a csendesnap azt jelenti, hogy ekkor nem hagyományos tanítási órák vannak, hanem előadások, különféle keretekben zajló témamegbeszélések, esetleg művelődési programok stb. Az előadás meg kell, hogy feleljen az adott korosztály igényeinek. A csendesnap lényege, hogy a hívő kiváljon a tömegből, a hétköznapok zajából, elinduljon Jézussal, vele együtt legyen, megpihenjen, testi-lelki felüdülést nyerjen. Mélyrehatóan figyeljen oda Istenre, társaira, önmagára, alaposan végiggondolja az életét, felismerje azt, amitől meg kell üresedni, teret engedjen annak, amivel fel lehet töltekezni. Lássa meg Isten áldásait, Krisztus szeretetét, közös programok, előadások, beszélgetések, játékok, kirándulások által jobban megismerje a másikat. A csendesnap segítségével a hívők közelebb kerülnek egymáshoz.

Vallásos tárgyú előadásokra, áhítatra, elmélkedésre szánt napokat a katolikus vallásúak is tartanak. Rendszerint több napig tartó, csoportosan végzett, és pap által irányított elmélkedések és ájtatosságok sorozata a lelkigyakorlat. A hívők nagyobb tömege számára rendezett, néhány napig tartó lelkigyakorlatnak misszió a neve.