2021. október 21., csütörtök

Az emberbarát politikus, aki kiállt Vajdaság felvirágoztatásáért

A gyászülést követően a topolyai Nyugati temetőben kísérték utolsó útjára Egeresi Sándort

A topolyai színházteremben szervezett gyászülés alkalmával családja, barátai, munkatársai, párttársai és tisztelői körében búcsúztak el Egeresi Sándortól, a Vajdasági Magyar Szövetség alapító tagjától, több éven át vezető tisztségviselőjétől, a tartományi képviselőház egykori elnökétől, a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság segédtitkárától, aki hosszan tartó súlyos betegség után 58. életévében hunyt el. Egeresi Sándor alapfokú tanulmányait szülővárosában, Topolyán végezte, majd Újvidéken folytatott jogi tanulmányokat. Politikai pályafutását húszas évei derekán kezdte, a Szocialista Ifjúsági Szövetség Tartományi Választmányában, később a történelmi VMDK-ban. Több éven át a tartományi kormány képviselője, a parlament alelnökeként, majd elnökeként tevékenykedett. Nemzetközi színtéren aktívan kiállt Vajdaság eurorégiós integrációja érdekében, Egeresi Sándor volt a topolyai nemzetközi toleranciatábor ötletgazdája és alapítója.

Egeresi Sándor a vajdasági magyar politikai élet meghatározó személyisége volt. Topolyán született, és mindig hű maradt szülővárosához.
A kommemoráción elsőként Fremond Árpád, a VMSZ topolyai községi elnöke köszönt el példaképétől közvetlen hangvételű szavakkal. Megidézte derűs, optimizmust sugárzó egyéniségét, hogy szívvel-lélekkel állt ki a céljai megvalósításáért, ezzel példát és utat mutatva a politikai színtérre lépő ifjabb korosztálynak is.
– Jó néhány nagy projekt volt, ami neked is szívügyed volt itt, Topolyán, mára megvalósult. A sport egyik központja lett Topolya, kiépült az ipari park, elkészült a szennyvíztisztító és a diákotthon is. Valahogy a sors hozta így, hogy láttad, megélted ezen dolgok megvalósulását, és ezután a Teremtő magához szólított – mondta Fremond, és háláját fejezte az elhunytnak azért, hogy jövőt adott fáradhatatlan munkálkodásával Topolyának. Ezt követően Kislinder Gábor, Topolya község polgármester-helyettese búcsúzott barátjától, politikustársától. Fájdalmának adott hangot, hogy nem találkozhatnak a csütörtöki városnapi díszülésen, mint ahogyan azt tették minden évben. A tartományi kormány nevében Ognjen Bjelić energetikai, építkezési és közlekedési titkár emlékezett vissza Egeresi Sándorra, aki az élete nehézségei ellenére is példaértékű, közvetlen emberséget és derűt sugárzott munkatársárai felé. Méltatta néhai munkatársa erőfeszítéseit, amit a nemzetek békés együttélése érdekében tett, és sajnálkozását fejezte ki, hogy a további értékes terveit nem tudja már véghez vinni.
Pásztor István, a VMSZ elnöke, a tartományi parlament elnöke megható beszédében elsőként Egeresi Sándornak a családja iránt tanúsított szeretetét méltatta, majd a munkatársai, ismerősei felé is motiváló energiákat kiárasztó természetét.

– Olyan háborúellenes és humanista politikus volt, akit az érzelmei, az emberek szeretete hajtott, és nem a racionalitás. Minden választáson győzött, hatszor nyerte el a polgárok bizalmát, 25 éven át volt a tartományi kormány tagja. Őszintén hitt Vajdaság felvirágoztatásában, az itt élők anyagi helyzetének a javításában, az utolsó pillanatig minden ellenszél ellenére bízott abban, hogy Szerbia az EU részévé válhat – mondta egyebek mellett Pásztor István, majd hozzátette, hogy Egeresi Sándornak nemcsak Topolya felemelkedésében volt vitathatatlan része, hanem a szerb–magyar megbékélési folyamatoknak is az egyik alappilléreként jeleskedett, valamint közreműködött abban is, hogy az itt maradt maroknyi al-dunai sváb közösség méltón tudjon emlékezni kitelepített nemzettársaikkal, azok leszármazottaival. A borzalmak elkövetőit és az ártatlan áldozatokat nem kötötte nemzetiségi hovatartozáshoz. A VMSZ elnöke harcostársáról elmondta még, hogy akkor is egyenes gerincű maradt, amikor ki akarták használni jóindulatú emberségét. Egeresi Sándornak az egyik alapelve volt az itthon való boldogulás fontossága: vallotta, hogy csak azt veszíthetjük el, amiről lemondunk.

Egeresi Sándor családjának Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke táviratban fejezte ki részvétét szerettük elvesztéséért.
A topolyai Nyugati temetőben kísérte utolsó útjára Egeresi Sándor vajdasági politikust családja, rokonai, több száz ismerőse és a vajdasági közélet képviselői. A temetési szertartást magiszter Szakály József római katolikus plébános, címzetes prépost vezette, búcsúbeszédében méltatva Egeresi Sándor hozzájárulását a topolyai plébánia munkájához, a Sarlós Boldogasszony-templom felújításához nyújtott segítségét, betegségéhez való hozzáállását, annak méltósággal való elviselését. Elmondta, hogy Egeresi Sándor a betegsége miatt már nem tudta vállalni az utazást, ezért nemrégiben felkérte őt, hogy vigye el imáit Doroszlóra. Sajnos a sors úgy hozta, hogy ezúttal már lelki üdvéért fog imádkozni a búcsúhelyen.