2022. augusztus 14., vasárnap

Másodszor módosították a költségvetést

Szenttamás község polgármestere szerint a büdzsé stabil

A szenttamási községi képviselő-testület 13., rendes ülését pénteken, augusztus 27-én tartották meg. Az ülésre Milena Alargić házelnök asszony 19 napirendi pontot terjesztett be.
Az ülés napirendjén az előző, 12. ülés rövid jegyzőkönyvének ismertetése után a képviselők szavazattöbbséggel döntöttek a 2021. évi községi költségvetés második módosításáról. A változást indokolva Radivoj Debeljački, Szenttamás polgármestere elmondta, hogy az főleg technikai jellegű, és azért van rá szükség, mert ilyen módon az év végéig tervezett eszközöket bizonyos pozíciók esetében teljes mértékben mefvalósíthatják: − Új költségvetést terveztünk a község iskolái számára, hogy az év végéig megoldhassuk a kártérítési igények problémáját, és hogy a 2022. év e kérdés lezárásával kezdődjön. Hangsúlyozom, hogy a költségvetés stabil, a bevételek a tervek szerint valósultak meg, minden jó irányba halad, és úgy gondolom, hogy az év végéin nem lesz gond az összes felvállalt kötelezettség teljesítésével. A Graditelj Kommunális Közvállalattal fenntartott stabilitás és a jó kapcsolatok szintén fontosak, hiszen az önkormányzat ezen a vállalaton keresztül vállalta fel és teljesíti a polgárokkal szembeni kötelezettségeinek egy részét. Ez az együttműködés üzleti és pénzügyi szempontból egyaránt magas szinten van. Ezenkívül vannak bizonyos változások a szociális támogatási pozíciókban is, mivel az idén is folytatódnak a polgárok megsegítésére irányuló programok – magyarázta a polgármester.
Az ülés folytatásában a képviselők határozatot fogadtak el a község területén lévő építési telkek rendezésére irányuló középtávú program (2020–2023) megváltoztatásáról, a község területén lévő építési és telekrendezési program 2021. évre vonatkozó módosításáról, és döntés született a községi költségvetés 2021. évre tervezett szociális kiadások részbeni végrehajtásáról szóló határozat módosításáról.
A pénteki ülésen ugyancsak határoztak az Öröm Gyermekintézmény óvodáiban a kisebb és a nagyobb csoportok megalakításáról, módosították a közösség életszínvonalának fejlesztésére, az infrastrukturális és egyéb létesítmények kiépítésére vonatkozó, továbbá az életszínvonal javítására irányuló, 2021-es évre vonatkozó programot. Beszámoló hangzott el a községi költségvetés 2020. január 1-je és június 30-a közötti megvalósításáról, módosításra került az Öröm Gyermekintézmény alapszabályzatának egy szakasza, és kinevezték az intézmény új igazgatóbizottságát. Kinevezték a Kultúrotthon megbízott igazgatóját is, elfogadták a szenttamási, turiai és a nádaljai helyi közösség jövő évi munkatervének javaslatát, az ülés végén pedig képviselői kérdések is elhangzottak.