2021. október 28., csütörtök

Középiskolai tanulók útiköltség-térítése

Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere pályázatot írt ki a 2021/2022. tanévben nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítésének igénylésére. Erre az a nappali tagozatos középiskolai tanuló szerezhet jogosultságot, akinek állandó lakóhelye Magyarkanizsa község területén van és nem részesül útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben. A jogosultság elismeréséhez a tanulónak az alábbiakat kell benyújtania: a jogosultság elismerése iránti kérelmet, a nappali tagozatos középiskolai tanulói jogállását bizonyító iskolai igazolást, vér szerinti, vagy nevelőszülő, vagy gyám nyilatkozatát arról, hogy a tanuló nem részesül útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben, ezenkívül a tanuló vagy egyik szülője vagy gondviselője személyi igazolványának fénymásolatát. 

A családi pótlékban vagy állandó pénzsegélyben részesülő tanulónak még a következőt is be kell nyújtania: a családipótlék-jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolatát vagy a család állandó pénzbeli támogatásához való jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolatát.

A mellékletekkel ellátott pályázati kérelmek augusztus 24-étől szeptember 11-éig nyújthatók be a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (városháza épülete, Magyarkanizsa, Fő tér 1., 2. sz. iroda) vagy a magyarkanizsai község falvaiban működő helyi hivatalokban.