2021. november 28., vasárnap
MAGYARKANIZSA

Középiskolai tanulók útiköltség-térítése

Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsai polgármestere pályázatot írt ki a 2021/2022. tanévben nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítésének igénybevételére. Erre az a nappali tagozatos középiskolai tanuló szerezhet jogosultságot, akinek állandó lakóhelye Magyarkanizsa község területén van, és útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben nem részesül. A jogosultság elismeréséhez a tanulónak az alábbiakat kell benyújtania: a jogosultság elismerése iránti kérelem, a nappali tagozatos középiskolai tanulói jogállását bizonyító iskolai igazolás, vér szerinti, vagy nevelőszülő vagy gyám nyilatkozata arról, hogy a tanuló nem részesül útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben, a tanuló vagy egyik szülője vagy gondviselője személyi igazolványának fénymásolata.

A családi pótlékban vagy állandó pénzsegélyben részesülő tanulónak még a következőt is be kell nyújtania: a családipótlék-jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolata vagy a család állandó pénzbeli támogatásához való jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolata.

A mellékletekkel ellátott pályázati kérelmek augusztus 24-től szeptember 11-ig nyújthatók be a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (városháza épülete, Magyarkanizsa, Fő tér 1 sz., 2. sz. iroda) vagy a Magyarkanizsa község falvaiban működő helyi hivatalokban.