2021. december 1., szerda

Jelentések és határozatok az Adicáról

Az adai községi képviselő-testület csütörtökön este tartotta 13. ülését, amelyen hat napirendi pont szerepelt. Ezek zömében az Adica üdültetési közvállalat gazdálkodására vonatkozó jelentések, valamint a közvállalat működését és beruházásait elősegítő határozatok voltak. A községi képviselők a testületi ülésen elfogadták az Adica 2020. évi pénzügyi jelentéséről készült könyvvizsgálói véleményezést. Emellett határozatot fogadtak el az üdültetési közvállalat múlt évi vesztességéről, amely 5,3 millió dinár lett, mivel a koronavírus-járvány miatt a cég bevétele felére esett vissza. A határozat szerint az Adica a veszteséget a korábbi évek során felhalmozott 6,6 millió dináros nyereségéből fedezi. Az adai wellnessközpontnál csaknem 70 millió dináros tartományi támogatásból tervezett parkoló kiépítése miatt a testület kibővítette az Adica üdültetési közvállalat idei ügyviteli programját, valamint ugyanekkora összeggel feltőkésítette közvállalatot. Beruházóként ugyanis az Adica közvállalat bonyolítja le a wellnessközpont és a hozzá tartozó parkoló kiépítését. A testület indítványozta még Ada és Mohol települések átfogó szabályozási tervének módosítását, amely 23,97 hektárnyi terület átminősítését jelenti hat helyszínen. A módosítás többek között érinti Adán a vasút nyomvonalán lévő területet, amelynek egy részét átminősítenék közútra a kerülőút számára, a többi része viszont munka-, lakó- és zöldövezetté válna, illetve a Zentai úton található egykori fémhulladéktelep egy részén utcát hoznának létre, az Északi és a Spanyol harcosok utca között. A képviselők végezetül jóváhagyták azt az új rendeletet, amely a községben szabályozza a távközlési, villany-, víz-, szennyvíz- és gázvezeték telepítésének díjszabását közterületen. Eszerint a térítmény legfeljebb 1 centiméter átmérőjű optikai kábel telepítése esetén méterenként 54,41 dinárba kerül, a villany- és a gázvezeték esetén 30,85 dinár, a vízvezetéknél és a szennycsatornánál viszont a vezeték lefektetéséért 20,56 dinárt kell fizetni. A térítmény összege lineárisan növekszik az átmérő nagyságának növekedésével.