2021. október 16., szombat

Helyi közösségi választások Zentán

A polgárok tizennégy szavazóhelyen adhatják majd le voksaikat

Hét helyi közösség összesen hatvanegy tanácstagját választja meg a lakosság vasárnap Zenta község területén, ahol reggel hét és este nyolc óra között szavazhatnak majd a polgárok.

Sarnyai Rózsa Edit, a helyi közösségek tanácsainak megválasztását lebonyolító választási bizottság elnöke a voksolás menete kapcsán kifejtette, az egyes helyi közösségekben különböző számú jelölt kerülhet majd be a helyi közösségek tanácsába.

– Zenta község területén augusztus 15-ére írták ki a helyi közösségi választásokat, a választási folyamat kb. egy hónappal ezelőtt megkezdődött. A község területén 21 171 szavazó kapott értesítést, ennyien jogosultak tehát arra, hogy részt vegyenek a szavazáson. A polgárok vasárnap reggel hét és este nyolc óra között összesen tizennégy szavazóhelyen adhatják majd le voksaikat. A választási listákon egyéni jelöltek szerepelnek, helyi közösségenként különböző számban, ugyanis egyrészt különböző számú jelölt kerülhet majd be a helyi közösségek tanácsába, másrészt különböző számú jelölt tett eleget a jelöléshez szükséges feltételeknek – hangsúlyozta Sarnyai Rózsa Edit, hozzátéve, a választásokkal kapcsolatban minden információ megtalálható Zenta község honlapján, szerb és magyar nyelven egyaránt, ugyanakkor maguk a jelölőlisták is kétnyelvűek, hiszen Zenta község területén a magyar nyelv is hivatalos használatban van.

Cipó Igor, Zenta község polgármesterének falvakkal és helyi közösségekkel megbízott tanácsadója a helyi közösségi választások jelentőségéről szólva kiemelt fontosságúnak nevezte a helyi közösségekben folyó munkát.
– A helyi közösségek azok a szervek, ahova a legelőször futnak be a polgárok észrevételei, különös tekintettel a falusi helyi közösségekre. Községünk területén négy falusi helyi közösség van, amelyekben kivétel nélkül igen komoly munka folyik. A falusi helyi közösségek közül a két kisebb esetében hét-hét, a két nagyobb esetében pedig kilenc-kilenc tanácstagot választanak majd meg a polgárok – emelte ki Cipó Igor, aki abbéli reményének adott hangot, hogy a polgárok minél nagyobb számban az urnák elé járulnak.
Sztantity Szebasztián, a községi tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagja rendkívül fontos feladatnak nevezte a községhez tartozó települések infrastrukturális felzárkóztatását.

A Kertek helyi közösségben kilenc új tanácstagot választanak
A Kertek helyi közösségben kilenc új tanácstagot választanak

– A Berta István utcában megkötöttük a szerződést a csatornahálózat kiépítésének második fázisára, a Mikszáth Kálmán utcában pedig folynak az aszfaltozási munkálatok, illetve átadtunk egy pályázatot a falusi infrastruktúra fejlesztésére, amely felöleli a Kevit és Tornyost összekötő út következő fázisának megvalósítását is. A jövőbeli terveink között harminchárom utcának az aszfaltozása szerepel, illetve jövőre szeretnénk befejezni a város területén a csatornahálózat kiépítését is – hangsúlyozta Sztantity Szebasztián, aki kitért a község vállalkozóbarátabbá tételének, valamint az épített örökségünk és a kulturális, vallási identitásunk megőrzése érdekében megkezdett felújítási munkálatoknak a jelentőségére is.

A vasárnapi választásokon Bogaras helyi közösség területén nyolc jelöltből hét, Kevi helyi közösség területén hét jelöltből hét, Felsőhegy helyi közösség területén tizennyolcból kilenc, Tornyos helyi közösség területén kilencből kilenc, Zentán pedig Centar–Tópart helyi közösségben tizennégy jelöltből tizenegy (itt nyílt és zárt lista is van, a nyílt listán tizennégy jelöltből nyolc, a zárt listán pedig háromból három személy kerül be a testületbe), a Kertek helyi közösségben tizenkét jelöltből kilenc, a Tiszapart–Alvég helyi közösségben tizenkét jelöltből kilenc tanácstagot választanak majd meg a polgárok.