2021. október 18., hétfő

Vasárnap megnyílnak a szavazóhelyek

Vasárnap megnyílnak a szavazóhelyek

Topolyán és a község további 12 helyi közösségében tartanak választást vasárnap. Szatmári Adrián polgármester szavazásra buzdította az arra jogosult lakosságot. Hozzátette, hogy eddig gyümölcsöző volt az együttműködés a község helyi közösségeivel, és reményét fejezte ki, hogy ez az irányvonal folytatódik a jövőben is.

– Topolya helyi közösség területén reményeink szerint a következő időszakban is a civil szervezetek, a művelődési és a sportegyesületek támogatása élvez elsőbbséget, mint ahogy az iskolák pénzelése is. Ugyanakkor támogatásban részesülnek például az újszülött babák is. Fontos a víz- és a szennyvízhálózat felújítása és kiépítése, emellett a helyi közösség az utak és járdák javításában is részt vállal. A tópartot az önkormányzat, a Komgrad Kommunális Közvállalat és a helyi közösség közösen tartja karban. Zentagunaras csapata a közeljövőben a falu még kiaszfaltozatlan utcáját szeretné rendezni, és folytatni az ivóvízhálózat korszerűsítését. Hosszú távú törekvésük egy ifjúsági és rekreációs központ megépítése. Bajsán egy új kút fúrása vált égetővé, és ha minden jól alakul, akkor a Zákó-kastély felújítása előreláthatóan a következő négy évben valósulhatna meg. Pacséron is szükséges az ivóvízhálózat korszerűsítése, és a színházterem felújítása szerepel a következő négyéves tervek között. Gunarason a civil központ felújítása után folytatni szeretnék az utak karbantartását, és új befektetőt szerezni az egykori cipőgyár telephelyére, ezzel is új munkahelyeket teremtve a faluban – összegezte egyebek mellett Szatmári Adrián polgármester a helyi közösségek rövid és hosszú távú terveit.

Topolya helyi közössége is választ

Topolya helyi közösségéhez tartozik Zobnatica és Mićunovo, itt összesen 21 képviselői helyre pályáznak a jelöltek ezúttal is. A voksolás napján egy-egy szavazóhely nyílik ezekben a falvakban, illetve további 19 a város területén. Mirić Námesztovszki Kornélia 2017 óta töltötte be tanácselnöki funkcióját, kérdésünkre elmondta, hogy véleménye szerint a jövőre nézve is fontos lenne a civil és sportszervezetek támogatása, valamint az iskolák és más intézmények felkarolása. Az egészségház kettes rendelőjének felújítása is a tervek között szerepel, akárcsak a járdák és az utak karbantartása. Az újszülöttek támogatásának a biztosításában is szerencsés lenne a folytonosság, a topolyai lakcímmel rendelkező szülőket gyermekáldás esetén egyszeri 30 ezer dinárral ajándékozza meg a helyi közösség.

– További kiemelt célok között szerepel a városi vízhálózat korszerűsítését, a szennyvízelvezető hálózat kiépítését támogatni. A zöld felületek és a tópart rendben tartásának a pénzelése szintén a helyi közösségre hárul, valamint a közvilágítás karbantartásának a támogatása és az egészséges ivóvizet biztosító ökokutak fenntartása – mondta el Mirić Námesztovszki Kornélia, majd hozzátette, hogy a történelmi egyházakat is támogatja anyagilag a helyi közösség. Emellett valamennyi oktatási intézmény, így a Topolyai Alapfokú Zeneiskola, Topolya Község Múzeuma, Topolya Község Művelődési Háza, a Társult Iskola, valamint a Juhász Erzsébet Könyvtár fenntartásához hozzájárulnak. A topolyai helyi közösség évente jelenteti meg a pályázati kiírásokat, amelyekben külön kategóriát képeznek a művelődési szervezetek, a civil szféra képviselői és a sportegyesületek. A nehéz pillanatokban is segítik a polgárokat: 15 ezer dinárral járulnak hozzá az elhunytak temetési költségeihez, amennyiben az illető fizetett helyi járulékot. A zöld felületek és a tópart karbantartásában a helyi közösség szakszolgálata együttműködik, és összehangolja tevékenységét a Komgrad Kommunális Közvállalattal, annak érdekében, hogy rendezett és tiszta legyen a környezet. A községi önkormányzattal kiváló volt eddig az együttműködés. Ennek jó példája, hogy a nagyobb összegű beruházásokat csak a községen keresztül lehet megvalósítani, ugyanis az építkezésekre vonatkozó közbeszerzéseket az országos szabályozással összhangban csak a községi szerveknek van joguk lebonyolítani, koordinálni.

Kishegyesen, Bácsfeketehegyen, Szeghegyen is szavazás

Vasárnap Kishegyes község mindhárom településén, Kishegyesen, Bácsfeketehegyen és Szeghegyen is helyi közösségi választást tartanak. Mindhárom településen 15-15 tanácsnoki helyre pályáznak az indulók. Kishegyesen 13 jelölt élvezi a Vajdasági Magyar Szövetség támogatását, a szavazáson indulókat előzetesen 292 polgár támogatta az aláírásával, Bácsfeketehegyen 10 egyén jelöltette magát, ők összesen 251 polgár kézjegyét tudták begyűjteni ehhez.