2021. szeptember 23., csütörtök

Támogatás a kistermelőknek

A kishegyesi önkormányzat egymillió-kétszázötvenezer dinár összegben írt ki pályázatot gazdaságok számára

A kishegyesi önkormányzat az idei évben is pályázati úton támogatja a községbeli mezőgazdasági termelőket. Oroszi Sándor, az önkormányzat mezőgazdasági és gazdasági osztályának vezetője arról számolt be lapunknak, hogy a községi tanács a közelmúltban hozott határozatot arról, hogy a gazdaságok természeti vagyonába való beruházásra ír ki pályázatot.

Oroszi Sándor
Oroszi Sándor

– Az intézkedés célja a gazdaságok bevételeinek stabilizálása, a termelés növelése, a termelékenység és a termékek minőségének javítása. Ezzel a pályázattal a legkisebb termelőket szeretnénk támogatni, akik nem rendelkeznek elegendő jószággal vagy földdel ahhoz, hogy részt vegyenek nagyobb volumenű pályázatokon. Bejegyzett mezőgazdasági termelők jelentkezhetnek, akik tejtermeléssel, húshasznú állatok ágazatával, gyümölcs-, zöldség- és virágtermesztéssel, gabonafélék termesztésével, illetve méhészettel foglalkoznak – mondta el az osztályvezető, majd arról is szólt, hogy a gazdaságok különféle berendezésekre, gépekre, szállítószalagokra, itatókra, növényvédelmi és vetőgépekre, öntözőkre tudnak pályázni. A méhészek méhcsaládokra, méhészeti berendezésekre, valamit szállító járművekre kérhetik a támogatást. A pályázati feltételek kapcsán Oroszi arról számolt be, hogy nincsenek különösebb feltételei annak, hogy valaki pályázzon.
– Nem szükséges üzleti terv készítése, mindössze Kishegyes község területén bejegyzett gazdasággal kell rendelkeznie a pályázónak. A pályázónak törlesztenie kell az adókötelezettségét, de azok is pályázhatnak, akiknek vannak adóhátralékaik, de megkötötték a reprogramról szóló szerződést. A pályázónak a Komunál Közvállalat irányába sem lehet tartozása. Egy pályázó legfeljebb 42 000 dinárra pályázhat, a teljes keretösszeg pedig 1 250 000 dinár. Az összeg odaítélésének nincsenek különösebb kritériumai, az eszközöket a hiánytalanul beérkező pályáztok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, míg az előirányzott pénzeszközök el nem fogynak – nyilatkozta az osztályvezető, majd hozzáfűzte, hogy a pályázat augusztus 16-áig lesz nyitva.

A kishegyesi önkormányzat az idei évben még további pályázatokat szeretne kiírni a mezőgazdasági termelők támogatására.
– Az ősz folyamán további három kategóriában szeretnénk pályázatot kiírni. Az egyik az állatorvosi költségek finanszírozására irányul majd, a másik a piaci asztalok bérleti díjának részfinanszírozására, a harmadik pedig a szaporítóanyagok költségeinek megtérítésére. Fontos tudnivaló, hogy azok a bejegyzett gazdaságok, amelyek most pályáznak, őszre csak egy kategóriában pályázhatnak, mivel egy gazdaság maximum két kategóriában pályázhat – mondta el Oroszi, majd végezetül arról is szólt, hogy a mostani pályázattal kapcsolatos információk és a szükséges űrlapok megtalálhatók az önkormányzat honlapján (http://maliidjos.rs/index/index/lg/hu), a pályázatok link alatt.