2021. szeptember 27., hétfő

Ami kész, az is omladozik

Negyven év sem volt elég a nagybecskereki Béga-tavak befejezésére

Negyven éve lesz annak, hogy Nagybecskereken lerövidítették a Bégát, a szárazon maradt, három kilométeres meándere helyére pedig tavakat láttak elő a tervezők. De a három tó közül máig csak kettő készült el, de azok sem teljesen. Egyelőre elképzelések vannak arra, hogy mit kell(ene) tenni, de annak a konkrét megvalósítása nagyon távolinak tűnik. Elsősorban az anyagiak hiánya miatt. Közben pedig már egy jó ideje omladozik a félig kész tavak töltése.

A legrendezettebb tónak a partja (Fotó: Kecskés István)
A legrendezettebb tónak a partja (Fotó: Kecskés István)

Évtizedeken keresztül sok szennyvíz gyülemlett fel a Nagybecskereken áthaladó Béga folyó patkó alakú részében. Emiatt eliszaposodott és nehezítette a hajóforgalmat. Az akkori városvezetés a múlt század hetvenes éveinek a vége táján úgy döntött, hogy lerövidítik a folyót. A szárazon maradt meder helyére pedig három tó létesítését tervezték. A tavakat sporthorgászatra, a vízi sportok kedvelőinek részére, illetve rekreációs célokra tervezték. A három helyi járulékból felemésztett temérdek pénz azonban nem volt elég ahhoz sem, hogy a terv megvalósuljon. Közben a tavakat úgy tervezték meg, hogy szárazon maradt a függőhíd, folyóvíz nélkül az egykori Révkapitányság épülete. A kilencvenes években teljesen leálltak a munkával.

A kettes számú tónak a helye (Fotó: Kecskés István)
A kettes számú tónak a helye (Fotó: Kecskés István)

Közben gond van a meglévő tavaknak a karbantartásával, illetve a vizének a cseréjével, amit csak részben oldottak meg. Nincs hivatalos adat arról, hogy eddig mennyi pénzt nyelt el a beruházás. Feltehetőleg több millió eurót költöttek el rá. Kezdetben a polgárok hozzájárulásából, aztán pedig a tartományi vagy a köztársasági juttatásokból.

Miközben egy határon átnyúló szerb–román projektum keretében a Béga iszaptalanítását tervezik Nagybecskerek és Temesvár között, mintha háttérbe szorult volna Nagybecskerek legnagyobb ökológiai problémája. Igaz Nagybecskerek Város 2020-as évi költségvetésébe bekerült a Béga-tavaknak a rendezése is. A szakemberek szerint a két tóból mintegy 40 ezer tonna iszapot kell eltávolítani. Emellett fel kellene újítani a tavak partját, melyen járda és kerékpárút épül.

Szárazon maradt híd (Fotó: Kecskés István)
Szárazon maradt híd (Fotó: Kecskés István)

Három évvel ezelőtt a nagybecskereki városi képviselő-testület a Béga-tavakkal való gazdálkodást a Városi Vízművekről a Természetvédelmi Rezervátumok közintézményre ruházta át. Az első feladatuk a félig kész tavaknak a rendbe hozása lenne, de arra is félmillió euróra lenne szükség, ezt az összeget a város képtelen biztosítani.

A szennyvizet is el kell(ene) vezetni (Fotó: Kecskés István)
A szennyvizet is el kell(ene) vezetni (Fotó: Kecskés István)

Becslések szerint másfél millió eurós beruházással lehetne teljesen rendbe hozni, illetve befejezni a tavakat. Tartományi és köztársasági támogatás mellett EU-s pályázatokból próbálják majd előteremteni ezt az összeget.
Közben a legnagyobb bánáti városnak nincs szennyvíztisztító berendezése és a hulladékvíz továbbra is a Bégába kerül. Szennyvíztisztító nélkül pedig nincs sok értelme a tavak rendezésének sem.