2021. szeptember 23., csütörtök
NAGYBECSKEREK

Szemétlerakat a Pin-villánál

Miközben Nagybecskerek város tíz építőhelyén az elmúlt két év alatt mintegy ötszáz új lakás épül, vagy épült meg, addig a Béga-menti város épített öröksége iránt már nem tapasztalható ekkora érdeklődés. A város főutcáján például le kellett bontani a Filkovics-féle házat, mert veszélyeztette a járókelők testi épségét. A helye most üres. A szűkebb városközpontban még néhány ilyen épület van. Közéjük sorolható a Pin-féle villa is.

A Pin-villaként ismert épület évtizedek óta sorsára van hagyva. Esélyeit rontja a rendezetlen vagyonjogi helyzete. Az épületet csak kivételes esetekben veszik „gondviselésbe” a város illetékesei. Így amikor kidőlt a kerítésének a fala, akkor a város annyit tett, hogy eltakaríttatta az épületanyagot és szalaggal körbehúzta. Az épület körül azonban továbbra se biztonságos közlekedni: a tetőzet kezd beszakadozni, különösen a megdőlt kémény lehet veszélyes a járókelőkre nézve.

Miközben egyre rosszabb az épület állapota, mellette szemétlerakat rontja az amúgy sem rózsás képet. A szemét már annyira felgyülemlett, hogy a napokban egy tehergépkocsi kellett ahhoz, hogy azt elvigyék.

A villát Leon Stegenwald építtette fel 1894-ben. Az épület a romantizmus és az akkor feljövőben levő szecessziós irányzat keveréke. Két évvel a felépítése után Dániel Ferenc vette meg, és sokáig Dániel-villaként volt ismert. Ma, a Pin családról, Pin-villaként emlegetik. Paja Pin földmérő 1928-ban lett a villa (ötödik) tulajdonosa. Az új tulajdonos már akkor jelentős összeget fordított az épület felújítására és a családi élet szükségleteinek megfelelő átépítésére. Feleségével Agnicával, fiával Stipával, valamint lányaival Verával és Zorkával 1943-ig éltek a villában, amikor a németek kiköltöztették őket. Az épületbe a vámhatósági igazgatóság került. A második világháború után egy ideig az állambiztonság használta, majd pedig a tüdőkórház rendelője volt. A Nagybecskereket átszelő főút megépítése óta a villa lakatlan.