2021. szeptember 22., szerda

Augusztusban helyi közösségi választások

Választási előkészületek Topolya község tizenegy településén

A múlt évi járványhelyzetből tanulva, vagyis annak a csillapodása, majd ismét kritikussá válása okán Topolya községben úgy döntöttek, hogy a jelenlegi kedvező Covid-időszakra való tekintettel előrehozzák a választást azokban a helyi közösségekben, ahol decemberben kellene megejteni azt. Ez a község tizenhárom helyi közösségéből kettő kivételével valamennyit érinti, és előzetesen lemondtak a tanácstagok annak érdekében, hogy a szavazást lebonyolíthassák.
Saša Srdić, a községi képviselő-testület elnöke néhány nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra a választások augusztus 15-ei időpontját. Ezen a héten történtek meg a helyi közösségekben a jelöltek ilyenkor előirányozott aláírásgyűjtései, amelyek lehetővé tették a jelölteknek, hogy indulhassanak a voksoláson. Topolyán például egy-egy jelöltnek 40, a saját választási körzetében lakcímmel rendelkező támogató aláírására volt szüksége ahhoz, hogy indulni tudjon a választáson. Tomik Nimród, a községi képviselő-testület alelnöke elmondta, hogy legutóbb 2017 decemberében járulhattak az urnák elé a topolyaiak megválasztani a helyi közösség 21 tanácstagját.

– Topolya községben úgy érezzük, hogy most teremtődtek meg a feltételek ahhoz, hogy megtarthassuk az érintett helyi közösségekben a választást. Nem szerettünk volna abba a helyzetbe kerülni, mint ami történt múlt év decemberében, az egyik községbeli helyi közösség ugyanis a gyülekezési korlátozások miatt csak több hónappal később tudta megtartani a voksolást – nyilatkozta Tomik Nimród, aki azt is hozzátette, hogy a község helyi közösségeiben 21 választási körzetet tartanak nyilván.

– Topolya városa helyi közösségének a tanácsába választanak majd Zobnatica és Mićunovo lakosai is. Maga Topolya és az érintett falvak lakossága a már megszokott beosztásban és szavazóhelyeken tudja leadni a voksát. Bácskossuthfalván már néhány héttel ezelőtt megejtették a voksolást, illetve Krivaján nem lesz még megtartva a szavazás. A többi helyi közösségben augusztus 15-én választást tartunk – tudtuk meg Tomik Nimródtól, aki kiemelkedően eredményesnek értékelte a községi önkormányzat és a topolyai helyi közösség együttműködését az elmúlt négy évben, és reményét fejezte ki, hogy ez a jó gyakorlat folytatódik majd a következő időszakban is.

Támogatói aláírásgyűjtés a topolyai helyi közösségben
Támogatói aláírásgyűjtés a topolyai helyi közösségben

AZ ISKOLÁKAT, A MŰVELŐDÉST ÉS A SPORTOT TÁMOGATJÁK

Mirić Námesztovszki Kornélia a topolyai helyi közösség tanácselnöki posztját töltötte be 2017 óta. A munkájukról érdeklődve beszámolt róla, hogy a topolyai helyi közösség anyagi kerete elsősorban az oktatási és a művelődési intézmények működését fedi.

– Bevett gyakorlat, hogy az általános iskolákkal támogatási szerződést kötöttünk, és gyakorlatilag komoly juttatással járulunk hozzá a zavartalan és minőségi működésükhöz. Emellett a két egyházat 600 ezer dináros támogatásban részesítjük, valamint ugyanígy járulunk hozzá a Topolyai Zeneiskola, Topolya Község Múzeuma és Művelődési Háza, a Társult Iskola, valamint a Juhász Erzsébet Könyvtár fenntartásához is. A topolyai helyi közösségben, mint ahogy valamennyi más helyi közösségben is, pályázati kiírás alapján támogatjuk még a művelődési szervezeteket, a civil szféra képviselőit és a sportszervezeteket is. A kifizetések negyedévente meg is történnek, vagyis amit előirányozunk, azt meg is valósítjuk, tehát át is utaljuk ezeket a pénzeket – nyilatkozta Mirić Námesztovszki Kornélia, aki még hozzátette, hogy a helyi közösség tartalékaiból támogatják a topolyai lakcímmel rendelkező újszülöttek szüleit, egyszeri 30 ezer dinárral. Továbbá 15 ezer dinárral járulnak hozzá azon topolyai elhunytak temetési költségeihez, akik törlesztették a helyi járulékot. A helyi közösség a topolyai zöld felületek és a tópart karbantartásában együttműködik a Komgrad Kommunális Közvállalattal, ami azt jelenti, hogy a helyi közösség munkálatokra szánt pénzbeli eszközeit célirányosan használják fel a közvállalat munkásai. Valamennyi nagyobb összegű beruházást, felújítást csak a községen keresztül valósíthatnak meg, mivel az építkezésekre vonatkozó közbeszerzéseket az országos szabályzattal összhangban csak a községi szerveknek van joguk lebonyolítani, koordinálni, így a csatornahálózat bővítését, az utak aszfaltozását vagy a közvilágítással kapcsolatos karbantartási munkálatokat is.