2021. szeptember 28., kedd

Éljünk a bolygónk korlátai között!

Hogyan megtalálni a rövidebb utat a körforgásos gazdaság felé?

A hazai gazdaság alacsony termelékenységű, pénzügyi beavatkozásokkal terhelt, nem ritkán elavult, ún. piszkos technológiákat alkalmaz, ennek következtében magas fokú a környezetszennyezés, a helyzetet pedig csak súlyosbítja a helytelen hulladékkezelés. Ezt a következtetést vonták le Dušan Vasiljević és Dragana Petrović kutatók, miután elvégezték a körforgásos gazdaság szerbiai lehetőségeit fürkésző széles körű felmérés eredményeinek értékelését. A szerzőpáros ,,ex ante”, azaz előzetes elemzését a Környezetvédelmi Minisztérium tette közzé, jelezve egyúttal azt is, hogy kezdődik a cirkuláris gazdaság programjának kidolgozása.

A tanulmány szerint Szerbiában ,,az új technológiák használata még gyerekcipőben jár és nehézkes, mert a gazdaság korlátozott kapacitásokkal rendelkezik ahhoz, hogy el tudja viselni a változások terhét, de tapasztalható érdeklődés és bizonyos fokú nyitottság az újdonságok iránt”. Az iparnak kifejezett érdeke, és a szélesebb nyilvánosság is támogatja a körforgásos gazdasági szerveződést (a megfogyatkozott természeti erőforrások miatt egyre kevésbé életképes lineáris modellel szemben), de az új koncepció maradéktalan alkalmazását számos nehézség gátolja. Az értetlenség, a fenntartások abból erednek, hogy a gazdasági élet résztvevői gyakran nem eléggé tájékozottak, nem ismerik a koncepció lényegét, és nincsenek tisztában az új modell előnyeivel (ti., hogy gyakorlati megoldást ad arra, hogy a bolygónk korlátai között éljünk).

A minőségi előrelépéshez olyan rendszerbeli megoldást kell találni, amelynek meglesz a jogi kerete, az intézményi támogatása, akárcsak az alkalmazási, ellenőrzési és követési mechanizmusai. Mint az elemzéskészítők megállapítják, a körforgásos modell – melyben a termékek, az anyagok és az erőforrások fennmaradnak mindaddig, amíg csak lehetséges, és a hulladék mennyisége jelentősen csökken – nagy esélyt kínál az egész gazdaságnak, különösen a mikro-, kis- és közepes vállalatoknak, ezért alkalmazását megfelelő jogszabályokkal, koordinációval, hatékony támogatási mechanizmusokkal kell felfejleszteni. Intenzív köztájékoztatásra, pótlólagos képzésekre, tudás- és tapasztalatcserére lesz szükség ahhoz, hogy társadalmi konszenzus alakuljon ki a gyorsabb fejlődést hozó változások elfogadása érdekében. Kulcsfontosságú, hogy a jogi keretet teljes összhangba hozzuk az EU előírásaival, figyelembe véve a hazai sajátosságokat, és hogy külön ügynökség foglalkozzon a cirkuláris gazdaság kérdéseivel. A tanulmány szerzői egy független pénzügyi intézmény létrehozását is javasolják, amely anyagilag támogatná az új modellhez vezető átmenet programjait, továbbá eredményes lenne szerintük egy nemzeti médiakampány megindítása, de a hulladéktárolás anyagi támogatása és annak megszabása is, hogy milyen mértékben legyenek jelen az újrahasznosított anyagok a végtermékekben. Szintén célravezetőnek tartják meghatározni a közbeszerzési eljárásokban a ,,zöld közbeszerzés” részvételét, és ennek külön támogatását. (A zöld közbeszerzés során az ajánlatkérő a környezetvédelem szempontjait figyeli, és előnyben részesíti a környezetbarát termékeket, megoldásokat.)