2021. szeptember 22., szerda

Helyi közösségi választások

Augusztusban Kishegyes község mindhárom helyi közösségében választásokat tartanak. A község területén három helyi közösség fejti ki tevékenységét. A kishegyesinek, a szeghegyinek és a bácsfeketehegyinek egyaránt 15 tagja van. Sárközi István, a községi képviselő-testület elnöke augusztus 15-ére kiírta a helyi közösség tanácstagjainak megválasztására vonatkozó választásokat. A helyi közösségek tanácsai most kinevezik a választási bizottságokat, amelyeknek a feladata lesz a választások, illetve az azt megelőző előkészületek lebonyolítása és a választások ellenőrzése is egyben, ami elsősorban a másodlagos bizottsági tagok feladata lesz. Kishegyesen öt, míg a másik két helyi közösségben négy-négy választókerület lesz. A tanácsokba jelöltetheti magát minden olyan jogilag cselekvőképesnek számító állampolgár, akinek ott van a lakhelye. A jelöltté válás feltétele még, hogy húsz hitelesített támogatói aláírást kell begyűjteni. A jelöltek július 31-éig adhatják át a választási bizottságoknak a jelölésükre vonatkozó dokumentumokat. Egyének, valamint polgári csoportok jelöltjei indulhatnak a helyi közösségi választáson az érvényes jogszabályok szerint.

A választási bizottság által hitelesített választási listákat a község hivatalos lapjában teszik közzé, legkésőbb tíz nappal a szavazás megtartása előtt. A jelentkezést írásban kell átnyújtani azon az űrlapon, amelyet erre a célra előírt a helyi közösségek tanácsa tagjainak megválasztását végrehajtó bizottság. Az űrlap átvehető a helyi közösség irodáiban, illetve a község honlapjáról is letölthető.