2021. július 28., szerda

Újra Dolovac lesz az államügyész?

Az SZHP parlamenti képviselői több bíróság elnökének kinevezését nem támogatják

A köztársasági képviselőház szerdai, kilencedik rendkívüli ülésének fő napirendi pontja az államügyész megválasztása volt. A tisztségre ezúttal is Zagorka Dolovacot javasolta az Állami Ügyészi Tanács (Državno Veće Tužilaca – DVT), így – a napokban esedékes megválasztása esetén – immár harmadik mandátumban tölti majd be ezt a funkciót. Maja Popović igazságügyi miniszter a napirendi pont előterjesztésekor elmondta, Dolovac munkája során határozott fellépést tanúsított a szervezett bűnözés felszámolásában, és aktív szerepet vállalt az ügyészség függetlenségének megőrzésében, valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében, az uniós társulási folyamatban fontos jogi dokumentumok kidolgozásában.
A felszólalók közül többen is arra mutattak rá, hogy a DVT által meghirdetett pályázatra csupán Zagorka Dolovac jelentkezett. Olyan szakemberről van szó, aki ellen a kollégák közül senkinek nem volt bátorsága ellenindulóként benyújtani a pályázatát.
Napirenden szerepelt még a bírákról szóló törvény módosítása, továbbá a Legfelsőbb Bírósági Tanács munkáját és hatáskörét szabályozó törvény módosítása is. Ennek kapcsán a miniszter elmondta, a törvénymódosításokkal az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) által tett javaslatoknak tesznek eleget.
A képviselők ekkor vitatták meg több bíróság elnökének megválasztását is. Jelena Žarić Kovačević, a Szerb Haladó Párt képviselője, aki egyben a parlament alkotmányügyi és jogalkotási bizottságának elnöke, felszólalásában kiemelt több személyt is, így a nagybecskereki Alapfokú Bíróság elnökét, Zlatoja Ankićot, a prokupljei Alapfokú Bíróság elnökét, Gordana Sokićot, a pancsovai Alapfokú Bíróság elnökét, Ljiljana Sinđićet és a rumai Alapfokú Bíróság elnökét, Biljana Đuričićet, akik esetében kérte, hogy kinevezésükről a parlament külön szavazzon. Kérését azzal indokolta, hogy a párt terepi munkája során a polgárok panasszal illették e bírák munkáját, így a parlament többségi pártja várhatóan nem is fogja támogatni a kinevezésüket.

Útegyengetés
A Danas napilap Zagorka Dolovac államügyésszé való kinevezése kapcsán azt közölte, hogy az Alkotmányosság és a Törvényesség Védelméért Egyesület aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy a parlament ne gyorsított eljárásban válassza meg az államügyészt. Eddig ezt a kezdeményezést több mint 27 ezer polgár támogatta.
Sava Manojlović, az egyesület elnöke szerint Dolovac megválasztása arra hivatott szolgálni, hogy az ügyészségen semmi se változzon. Közölte továbbá, hogy a DVT felhívására Miodrag Mali, újvidéki körzeti ügyész is jelentkezett, ám pályázatát a bizottság visszadobta, azzal az indokkal, hogy a benyújtott dokumentáció nem teljes, mert nem tartalmazta Mali diplomáját és az államvizsgájáról szóló igazolást. Mali panaszt nyújtott be, hiszen az ügyészségekről szóló törvény szerint erre csak akkor lett volna szükség, ha a jelentkező nem ügyészként dolgozik. A DVT ezt a panaszt is elvetette, ám a döntésről szóló jegyzőkönyvet még nem tették nyilvánossá. Miodrag Mali az igazságügyi miniszterhez intézett levelében az államügyész megválasztását a jog feletti erőszaknak nevezte.
Az államügyészi tisztségre egyébként Svetlana Tekić ügyvéd is pályázott. Nem ismeretes, hogy őt miért „ejtették".