2021. október 20., szerda
NAGYBECSKEREK

Felújítják a Leánynevelő Intézet kápolnáját

Magyarország Kormánya támogatásával Vajdaságban az idén 25 templomot restaurálnak. Bánátban hét szentély újul meg. Köztük az egykori, nagybecskereki Leánynevelő Intézetnek, a zárdának a kápolnája is, mely védőszentjének eredetileg Borromeo Szent Károlyt, az ifjúság védelmezőjét választották. A kápolna főoltárképét is neki szentelték, de azt később felcserélték a Jézus szent szíve képpel.

Áldásos tevékenységükkel Nagybecskereken mély nyomot hagytak a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, ma a Boldogasszony Iskolanővérek. Szathmáry Karolina és Szathmáry Sámuel adományának köszönhetően Leánynevelő Intézetükben 1880-tól 1944-ig nevelték a leányokat. Az épületet később államosították, és évekig csak a kápolna maradt az egyház tulajdonában.

Miután a zárdát visszaszármaztatták, magyar állami támogatással felújították és újra a Szathmáry Karolina nevét viselő leánykollégium működik benne.

Hamarosan felújítják a kápolnáját is, melynek mindig fontos szerepe volt az intézet életében, hiszen itt nemcsak nevelték a leányokat, hanem a vallási életet is gyakorolták.

– A kápolnát 2005-ben javítottuk. Már akkor a torony nagyon rossz állapotban volt, de az egész templom is. Akkor ablakokat is cseréltünk. Most a legnagyobb gond az, hogy amikor javították a visszakapott épületet, a mesterek nem csukták be a kápolna tetejét és a befolyt víz, ami kárt okozott a kápolna mennyezetében. Úgyhogy életveszélyes, ha odamegyünk, potyog a fejünkre minden. Tehát nem használhatjuk – mondta Rácz Mária Gizella nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek bánáti vezetője.

Amellett az épületet szigetelését is el kell végezni.

– Ami nagyon zavar bennünket ez a nagyon erős salétrom. Hiába meszeltünk 2005-ben, amikor a nedvesség már dúrja le a vakolatot. Újra kellene meszelni. Most nagyon jól jött a magyar államtól kapott támogatás, hogy át tudjuk vágni a falakat és szigetelni lehet – mondta Gizella nővér.

Az iskolanővérek bíznak benne, hogy a következő másfél-két évben sikerül elvégezni a legfontosabb munkálatokat, de a továbbiakban is azon munkálkodnak majd, hogy megőrizzék mindazt, amit az elmúlt 141 év alatt megteremtettek Nagybecskereken.

– A nővérek iparkodtak mindig a bánáti hívek szolgálatára állni. Elsősorban mint hitoktatók, kántorok, 25 éve létezik a kollégium is. Mi most nagyon hálásak vagyunk, hogy így vagyunk, és itt vagyunk. Mi örülünk annak is, hogyha mozgás van. Nem baj az, hogy most fölfordulás van, de tudjuk, hogy ez előbb-utóbb szép lesz, jó lesz, és a lelkek üdvére fog válni – mondta a nővér.

A kápolna alatt van eltemetve Szathmáry Karolina és Sámuel. Sajnos a kriptát többször feltörték, értékek után kutattak. Pedig Ők az aranyukat az ifjúság nevelésére fordították. A kriptát végül be kellett falaztatni. Az épületnek ezen része most süllyed, amit szintén orvosolni kell.

A munkálatok előkészületei folynak, a megfelelő engedélyek és a szerződések megvannak, és az iskolanővérek bíznak abban, hogy a tervezett munkálatokat a jövő év folyamán elvégzik a mesterek.