2021. szeptember 27., hétfő

Erhard Róbert apátplébános búcsúzott az újvidéki plébániaközösségtől

Bensőséges hangulatban a vasárnapi magyar és horvát nyelvű szentmisén vett búcsút Erhard Róbert atya, a székvárosi Mária neve plébánia apátplébánosa a több nemzetiségű hívőközösségétől.
Augusztus 1-jétől már a bajmoki plébániára kapott kinevezést, ott fogja hirdetni Isten országának örömhírét.

Szöllősi Róbert ministráns, az együtt miséző Erhard Róbert és Józsa Gáspár atya
Szöllősi Róbert ministráns, az együtt miséző Erhard Róbert és Józsa Gáspár atya

A magyar nyelvű szentmisén Róbert atya Józsa Gáspár atyának – akivel együtt mutatta be a szentmisét a hívőkért – megköszönte az együttműködést, a hívőknek pedig a sok évi bizalmat, segítséget, barátságot, őszinteséget, szeretetet.
Erhard Róbert 2013. augusztus 1-jétől teljesített szolgálatot az újvidéki, belvárosi, Mária neve templomban, amikor a nyugalmazott Sztrikovits János bácskai főesperes helyébe nevezte ki dr. Pénzes János akkori megyés püspök. Lelkipásztorként mindenek előtt ezt a közösséget, ezt a templomot szolgálta, de arra törekedett, hogy a székvárosban az emberek megérezzék a vallás és a kultúra jelenlétét, valamint azt a szeretetet, amellyel a keresztény ember fogadja és szolgálja minden embertestvérét.

Szolgálata alatt gyönyörűen felújíttatta a plébániát és a templomot. A plébánia több mint kétszáz éves impozáns épületét a kor kívánalmaival összhangban felújíttatta úgy, hogy a plébániairodától kezdve a vendégszobákig minden helyiség hangulatos és funkcionális legyen. Így Istennek méltó házát és a derűt sugározó plébánia épületét a székvárosba látogatók is szívesen fotózzák.

A fiatal énekesek és zenészek a szentmisén
A fiatal énekesek és zenészek a szentmisén

A vasárnapi szentmisén, amelyet zenei szolgálatukkal a kórustagok és a fiatalok gazdagították, Erhard Róbert a Mk 6,7–13 sorait értelmezve kiemelte: Szerette e plébánia híveit. Ezért papi szolgálatának útja folytatása során nem fogja lerázni a port sem a lábáról, sem a kezéről, sem a szeretetüket a szívéről. „Kérem az Urat, hogy továbbra is tartson meg mindannyiunkat a törekvésben, a jóban, az igyekezetben, a szolgálatban, az áldozatvállalásban, az alázatosságban. Ha az Úrra hallgatunk, bárhová is küld az Úr, feladatunk megvalósítani az Egyház által sokat hangoztatott szociális küldetést, ami az ősegyházban megtapasztalható volt: Nem volt a keresztények között, aki szűkölködött, és nem volt köztük, aki bővelkedett, mert az Úr szeretete mindenkinek megadta pont azt, ami az ő lelki éhségéhez és fizikai szomjúságához szükséges volt” – fogalmazott Róbert atya arra kérve a hívőket, hogy szeressék az utódját, az új plébánost, Zsellér Attilát, aki hajdújárási szolgálata után kerül Újvidékre.

A szentmise utáni búcsú pillanataiból
A szentmise utáni búcsú pillanataiból

A szentmise után, a fényképezés előtt a hívők nevében Budák Júlia köszönte meg mindazt, amit Róbert atya tett meg nyolc év alatt a rábízott hívőközösségért.