2021. szeptember 21., kedd

Beiktatták az új topolyai plébánost

A Sarlós Boldogasszony katolikus templomban a vasárnapi szentmise keretében Slavko Večerin püspök megbízásából dr. Rokay Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető professzora, aki 2018 szeptembere óta nyugdíjas éveit Szabadkán, a papi otthonban tölti, ünnepélyesen beiktatta plébánosi szolgálatába ft. mgr. Szakály József prépostot, aki az egy héttel korábban elbúcsúzott ft. Fazekas Ferenctől vette át a topolyai plébánia vezetését. A város hívei tiszteletük jeléül ezúttal is nagy számban vettek részt a misén. Jelenlétével ugyancsak megtisztelte az újonnan beiktatott plébánost többek között Pásztor István, a VMSZ elnöke, mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, Egeresi Sándor, a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság segédtitkára, valamint a topolyai helyi közösség vezetői, Topolya község tanácsnokai, élükön Szatmári Adrián polgármesterrel.

A Pasztorális Tanács elnöke, Majlát Zoltán a következő gondolatokkal köszöntötte az újonnan beiktatott plébánost:
– Az előttünk álló úton a mai naptól Szakály József atya lesz a vezetőnk a topolyai egyházközösség plébánosaként. Szeretettel köszöntjük és örömmel fogadjuk őt városunkban. A Pasztorális Tanács és a topolyai hívek nevében kívánjuk, hogy lelje örömét az itteni hívek szolgálatában, fedezze fel Topolya, különösen a Sarlós Boldogasszony- és a Jézus Szíve-templom nyilvánvaló és rejtett szépségeit, tapasztalja meg a talán néha bátortalan, de nyitott szívű, szorgalmas, segítőkész, állhatatos topolyai híveknek a Jóisten és az egyház iránti elkötelezettségét.

Az új plébános átveszi a topolyai plébánia kulcsait
Az új plébános átveszi a topolyai plébánia kulcsait

Az új topolyai plébános többek között a következő szavakkal köszöntötte a híveket:
– Köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelt beiktatásom alkalmával, úgy a vajdasági magyarság képviselőinek, a topolyai községi vezetőknek, oktatási szervezetek vezetőinek, mint a híveknek. Kérlek benneteket, segítsetek, hogy megismerjem én is a helyi szokásokat, az itteni mentalitást, a hagyományokat! Hiszem, hogy ha szépen együtt tudunk dolgozni, a türelem erényével könnyen össze tudunk hangolódni. Hatalmas feladat lesz ezt a plébániát vezetni, de szeretnék megfelelni az Úr Jézus kívánságának, kegyelmes püspök urunk szándéka szerint. Segítse szolgálatomat Sarlós Boldogasszony, magyar nemzetünk nagyasszonya, Doroszló csillaga!