2021. szeptember 22., szerda

Önfoglalkoztatás és közmunka

Pályázatok a munkanélküliség csökkentése érdekében

Szabadka Város Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkársága közleményt adott ki, amelyben arról értesíti a polgárokat, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal közösen két pályázatot írtak ki, amelyben a munkanélküliek helyzetén igyekeznek segíteni. A pályázatok egyrészt a munkanélküliek önfoglalkoztatására, másrészt a közmunkaprogramra vonatkoznak.

A közmunkaprogramba a helyi akciótervvel összhangban elsősorban a romákat, a fogyatékkal élőket, a szociális segélyben részesülő munkaképes polgárokat, a több mint egy éve munkát kereső munkanélkülieket, illetve a harminc évnél fiatalabb és az ötven évnél idősebb személyeket igyekeznek bekapcsolni. A közmunkaprogram időtartama legfeljebb négy hónap. A közmunkák a környezet- és természetvédelem, illetve -fenntartás, a nyilvános infrastruktúra karbantartása és felújítása, valamint a szociális védelem és humanitárius tevékenységek területén valósulnak meg. A pályázaton a Szabadka Város területén működő kommunális közvállalatok, szociális védelmi intézmények és civil szervezetek, egyesületek vehetnek részt. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a munkáltatóval együttműködve választja ki a közmunkára alkalmazandó munkanélkülieket. A pályázatok benyújtásának határideje július 23-a.

Az önfoglalkoztatási program keretén belül arra ösztönzik a munkanélkülieket, hogy önálló vállalkozásba kezdjenek, hogy ott létesítsenek munkaviszonyt. Egy-egy műhely, szövetkezet, vagy egyéb vállalkozási formák, gazdasági egyesületek megalapítására 250 ezer dináros egyszeri támogatást hagynak jóvá. A fogyatékkal élő munkanélküliek esetében a támogatás 270 ezer dinár. A munkanélküli, aki jogot szerez az önfoglalkoztatás támogatására, köteles legalább 12 hónapon keresztül végezni a tevékenységét Szabadka Város területén. Ha több munkanélküli társul, a törvény alapján minden személy külön-külön kérelmezheti az önfoglalkoztatást, és jogot szerezhet a 250, illetve 270 ezer dináros támogatásra. A pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig nyújthatják be az érdeklődők.

A pályázatokról bővebb információ a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézetében, a 024/644-609-es és 024/644-626-os telefonszámon kérhető, vagy megtalálható a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.nsz.gov.rs) és Szabadka Város weboldalán (www.subotica.rs).