2021. szeptember 22., szerda

Helyi közösségek a fókuszban

Elektronikus formában tartott rendkívüli ülést a kishegyesi községi képviselő-testület

Kishegyes község képviselő-testülete a múlt héten tartott rendes ülést, kedden este pedig egy rendkívüli ülésre került sor, elektronikus formában. Sárközi István, a képviselő-testület elnöke arról számolt be lapunknak, hogy mivel az ülésnek mindössze egy napirendi pontja volt, ezért nem tartotta szükségesnek emiatt összehívni a képviselőket.

– A képviselő-testület legutóbbi ülésére nem sikerült elkészíteni a helyi közösségekről szóló határozatot. Ezt az önkormányzati törvény alapján kell meghozni, alapja a község új alapszabálya, és ez az alapszabály alá épülő határozat. A határozat elkészült, a koalíciós tárgyalásokat lefolytattuk, és mind a három településnek megfelelő határozatot tudtunk hozni. Úgy gondoltam, hogy egy napirendi pont miatt nem hívom össze rendes formában a képviselő-testületet, az ügyrend pedig lehetővé teszi az elektronikus ülést. És mivel mindenki egyetértett a határozattal, ezért beterjesztettem rendkívüli, elektronikus formában – mondta el az ülés kapcsán a képviselő-testületi elnök.

Sárközi István képviselő-testületi elnök
Sárközi István képviselő-testületi elnök

A képviselők végül jóváhagyták a helyi közösségekre vonatkozó, 86 szakaszból álló határozatjavaslatot. Sárközi elmondása szerint ez az anyag hiánypótló, mert idáig a helyi közösségek tevékenységét csak a helyi közösségek alapszabálya szabályozta.
– Ez egy részletes anyag, amely részletekbe menően szabályozza a helyi közösségek tevékenységét. Egy ilyen kis községben a helyi közösségek településszintű önszerveződések, ezért rendezni kellett a jogviszonyokat. A határozat a helyi közösségek jogviszonyát, jogait, kötelezettségeit, a tanács tagságának számát, a döntéshozatali mechanizmust, a helyi közösségi választásokat, a tanács feloszlatását, a helyi közösségek pénzelését és az önkormányzattal való együttműködést szabályozza. A határozat meghozatala után minden helyi közösség a saját alapszabályát hozzá kell, hogy igazítsa a határozathoz. Ez lesz a következő jogi munka – mondta el a képviselő-testületi elnök, majd arról is szólt, hogy az új határozat értelmében a helyi közösség jogi személy, kincstári számmal. Jogában áll az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat a lakosság igényei alapján használni.

A határozat újításokat is bevezet pl. tájékoztatás szempontjából. A helyi közösségek idáig papírformában tájékoztattak tevékenységükről, viszont a jövőben az interneten és a közösségi oldalakon keresztül is megtehetik. Ez ugyanolyan értékűnek lesz tekinthető, mint a papírformájú, fogalmazott Sárközi, majd arról is szólt, hogy ugyancsak újítás, hogy a helyi közösségi választásokat a mindenkori képviselő-testületi elnök írja ki. Az új határozat meghatározza a helyi közösségek kapcsolatát az önkormányzattal, így azok számíthatnak az önkormányzat segítségére. A helyi közösségek hatáskörei is részletesen meg lettek határozva, valamint jogot kaptak, hogy változtatásokat javasoljanak az önkormányzat jogi rendelkezéseire.

Az elnök arról is szólt, hogy az önkormányzat, képviselő-testületi döntés révén, olyan ügyekkel bízhatja meg a helyi közösséget, amelyek önkormányzati ügyek, viszont sikeresebben lehet megvalósítani a helyi közösségben. Ezekhez az önkormányzatnak anyagi eszközöket kell biztosítani. Az új határozat részletesen szabályozza a helyi közösségek pénzelését, ezért éves tervet és évi zárszámadást kell készíteniük.