2021. szeptember 28., kedd
PÓSA ATYA VÁLASZOL

A barátnőm jógaórákra jár

Kedves Atya!
Huszonnyolc éves lány vagyok. Barátom, jegyesem még nincs. A legtöbb időmet a barátnőmmel töltöm, aki néha misére is eljön velem. Mindenhová együtt megyünk. Az utóbbi hetekben elkezdett jógaórákra járni. Nekem nem is szólt róla. Csak hetekkel később mondta, hogy menjek vele. Szerintem ez nem fér össze a hitünkkel, de ő erőlteti, hogy csak torna, s unszol, hogy menjek. Vitázik velem. Mitévő legyek?
Egy tétova barátnő

Tisztelt Olvasónk!
Nyilvánvalóan valami nincs rendben a barátnőjével való kapcsolatban. Valami törés kezdődött, ami csak mélyül, és nemsokára a teljes szétszakadáshoz vezet. A barátnője egy más életszemléletet választott, egy más világnézet útjára lépett, aminek ő teljesen a tudatában van. Ezt az a tény mutatja, hogy amikor elkezdett a jógaórákra járni, Önnek, aki a legtöbb idejét vele töltötte, nem szólt, és a misére is csak néha ment el Önnel. Csak hetekkel később szólt a jógaórákról, de ekkor már erőszakosan követelte, hogy Ön is menjen el vele. Ön világosan meglátta, hogy a jóga, mint életfelfogás, nem fér össze a keresztény hittel, ezért szembeszállt vele. A kapcsolatuk ettől kezdve vitatkozássá fajult. A barátnője egyre erőszakosabban hajtotta az ő irányába, mondogatván, hogy a jóga csak torna. Ha tényleg csak az lenne, akkor miért kellett neki olyan erőszakosan „téríteni”? És most Ön tétován kérdezi, mitévő legyen: szakítson-e vele vagy a barátság megőrzése érdekében induljon el vele együtt a jógaórákra?ű

A jóga órákon a jóga tudományát tanítják. Ennek a tudománynak a lényegét az ilyen felhívásokban láthatjuk, amelyeket a világháló honlapjain olvashatunk.
Internetes meghívás a jógaórákra:
Szabadulj meg minden, a kiteljesedésed útjában álló akadálytól, és élj teljes és boldog életet!
Tegyél tudatosan a fejlődésedért, gyakorolj velünk te is!
Ismerőstől, baráttól hallottál már rólunk, de még bizonytalan vagy? Új neked ez az egész, szeretnél belevágni, de nem tudod, hogyan csináld? Segítünk, hogy megtehesd az első lépéseket!

Az első és legfontosabb lépés, hogy megismerkedj az Anamé Programmal, valamint, hogy eldöntsd, hogy kitörsz a szürkeségből és kézbe veszed a sorsod!
Ha ez megvan, akkor azt javasoljuk, hogy regisztráció után foglalj egy helyszín. … Itt felmérjük, hogy mire van szükséged és segítünk neked kiválasztani az Anamé Program lehetőségei közül azokat, amelyek az aktuális állapotodban a legnagyobb támogatást jelentik számodra és a leginkább felgyorsítják a fejlődésedet! A legbiztosabb módja azonban annak, hogy megtapasztald, mit is jelent az Anamé Program, ha eljössz az egyik óránkra!
Az Anamé Program megalkotója. „Azért jöttem, hogy csökkenjen a szenvedés a világunkban. A szellemi tanítás csak akkor hasznos, ha a mindennapi életet a gyakorlatban is jobbá teszi.”

Az Anamé Program egy komplex transzformációs rendszer, melynek … segítségével folyamatosan fejlődhetsz az életed minden területén.
Én minderről azt mondom, hogy a jógaórákon azt a tudást szerzi meg az ember, amiről a Bibliában a kígyó beszél: „Ha eszel a jó és gonosz tudásának fájáról, akkor megnyílik a szemed, és olyan leszel, mint az Isten: tudni fogod a jót és a rosszat!” (vö. Ter 3, 5) Ez a tudás felfuvalkodottá tesz, ahogy Pál apostol mondja: „A tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet épít.” (1Kor 8, 1) Aki ilyen tudás birtokába jut, az istennek érzi magát, föléje emelkedik Istennek és embernek, elegendőnek tartja magát önmagának, úgy látja, hogy nincs szüksége sem Istenre, sem más emberre. Ebben az öntetszelgésben lebecsüli, letorkolja embertársait, maga alá alázza és kizárja őket az életéből.
Ezért igaz, amit Ön, az Olvasónk sejt, hogy a jóga, mint életfelfogás, mint világszemlélet nem fér össze a keresztény hittel.

Nem fér össze azért sem, mert a keresztény hit Jézus Krisztust tartja egyedüli Üdvözítőnek, míg ez és az ehhez hasonló sok világnézet a tudás tanításával önmegváltónak hiteti el az embert. Aki megtanulja például a jóga tudományát, az beképzeli, hogy képes megmenteni az életét a szenvedéstől és a haláltól, és képes megteremteni a saját boldogságát. Pedig csak egy mindenható Megmentő és Boldogító van, ez pedig az egyetlen Üdvözítő, Jézus Krisztus. Millió tényező támadja az ember életét és boldogságát, amit semmilyen tudással nem lehet kivédeni. Gondoljunk csak a most dühöngő világjárványra. Jézus Krisztus még a meghalt embert is éltetni és boldogítani tudja, azzal a mindenható isteni erejével, hogy a halálból feltámasztja és örök életet ad neki.

A keresztény életfelfogás lényege, hogy Isten, mint a világ és az ember Teremtője, az egyetlen tudója a jónak és a rossznak; Őrá kell hallgatnunk, Tőle kell függnünk, hogy megtudjuk, mi a jó és mi a rossz; alá kell rendelnünk magunkat az Ő tudásának, hogy azt tegyük, ami a javunkra válik, és képesek legyünk elkerülni azt, ami kárunkra van. Továbbá, a keresztény életfelfogás lényege, hogy embertársunkat szeretnünk kell, méghozzá úgy, mint önmagunkat; a szolgálatára kell állnunk, és azon kell dolgoznunk, hogy kiteljesedjen és boldog élete legyen. Tehát nem önmagunkat kell kiteljesíteni és boldogítani, hanem az Istentől ránk bízott embertársakat, de ezzel, éppen ezzel kiteljesítjük magunkat és boldog életet élhetünk. Ez azért van, mert ha szeretünk, akkor olyanná válunk, mint Isten, aki Szeretet. Nem a mindentudás tesz minket istenivé, hanem a mindeneknek a szeretete. Isten ugyanis mindenkit szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretnünk, ahogy Jézus mondja: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gonoszoknak. Ti legyetek tökéletesek – vagyis szeressetek mindenkit – , mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes vagyis jóságos a hálátlanokhoz és gonoszokhoz is, így nagy lesz a ti jutalmatok, és a Magasságbeli fiai lesztek.” (vö. Mt 5, 44–45, 48; Lk 6, 35)

Mitévő legyek? – kérdezi Olvasónk. Huszonnyolc éves, barátja, jegyese nincs, csak ez a „felfuvalkodott” barátnője van. Igazából nem barátnője, hanem ellensége, mert zsarnokoskodik fölötte. Én azt tanácsolom, hogy szakítson vele, mert nincs benne szeretet, ami épít, hanem felsőbbrendűség, ami rombol. Ha megszabadul a tőle való függőségtől, akkor kereshet magának barátnőket, vagy – amire 28 éves kora miatt a legnagyobb szüksége van – egy igazi barátot, akivel családot alapíthat, és élhet olyan családi életet, ami kiteljesíti és boldoggá teszi. Aki keres, az talál – mondja Isten a Bibliában. Tehát szabaduljon meg ettől a felfuvalkodott, hamis barátnőtől, és keressen szolgálatkész, igazi barátnőket, és egy szerető, odaadó barátot! Tisztelettel: László Atya