2023. június 5., hétfő

Megjelent az Aracs új száma

Az Aracs folyóirat új számának tartamából: Iancu Laura: Versek, Gubás Ágota: Kitartóan cselekedte a jót nemzetünkért – Dr. Bencze Izabella emlékére, Szemadám György: Gyulai Líviuszra emlékezve, Kondor Katalin: Az ám, Hazám – Beszélgetés az idén 75 éves Döbrentei Kornél költővel, Molnár Pál: A magyar alapítású Balassi Bálint-emlékkard nemzetközi irodalmi díj helye a világban, Tráser László: Cédulák XXIX., Konrad Sutarski: A keresztény Európa védelmében, Dobos Marianne: Üzenet századunknak, Mezey Katalin: Naplójegyzetek XIII., Sági Zoltán: Korlátok harapófogójában, de az újraértékelés lehetőségével, Stanyó Tóht Gizella: Tiszteletet és még több támogatást a végek őrzőinek, Huszár Zoltán: Utcabeliek, Mérey Katalin:„Szabaccság!!!” II., Juhász Lili: Oktatás Jugoszláviában a szocialista rendszer fénykorában és hanyatlásakor, Mezey László Miklós: Szeged, avagy a ragyogó pillanatok emléke, Radnai István: Versek, W.-Nemessuri Zoltán: A hálátlanság anatómiája, Gutai István: Ezernégyszáztizenhárom, Széki Soós János: Hagyások I., Diószegi György Antal: Az 1571-ben megteremtett Erdélyi Fejedelemség egyetemes jelentősége, Gyémánt Richárd: A történelmi Torontál vármegye Bánlaki járásának nemzetiségi és felekezeti viszonyai – I. rész, Bogner István: Délvidéki kincs – nem csak numizmatikusoknak, Pesti Emma életrajza.

A számban válogatás látható Pesti Emma festőművész alkotásaiból.