2021. augusztus 3., kedd
ZENTAGUNARAS

Tehetséges nyolcadikosok

Zentagunarason tizenegy nyolcadikos ballagott, tizenhárom elsőst várnak szeptembertől az iskolába

Az idén tizenegy végzős nyolcadikost búcsúztattak el a zentagunarasi Október 18. Általános Iskolában, tíz lányt és egy fiút, szeptembertől reményeik szerint tizenhárom elsős diákot várnak a soraik közé. A nyolcvanhat diákkal foglalkozó tanintézmény egy erős és elhivatott generációt engedett ki a szárnyai alól – tudtuk meg Savelin Zellei Zsuzsanna igazgatónőtől.
– Iskolánk végzősei közül egy kivételével valamennyien tovább szeretnének tanulni, és vajdasági középiskolát szemeltek ki maguknak. A gyerekektől tudjuk, hogy egyebek mellett a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium nyelvi szaka és sporttagozata, valamint a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium matematikai és informatikai képzése iránt mutatkozott érdeklődés – nyilatkozta az igazgatónő, aki elárulta azt is, hogy a napokban zajlott ballagást a színházteremben tartották meg, a még érvényben levő egészségvédelmi előírásokat figyelembe véve.

Savelin Zellei Zsuzsanna
Savelin Zellei Zsuzsanna

– A nyolcadikosok közül egy tanuló vehetett át Vuk-diplomát, illetve lett a generáció tanulója is, ő pedig Fekecs Csaba. Az asztaliteniszben országos szinten is jeleskedő Tari Tiana pedig mint a generáció legjobb sportolója lett jutalmazva. Róluk el kell mondanom, hogy mindkét diákunkat jelöltük a sport és a természettudományok terén a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, a VATT pályázatára, és Fekecs Csaba vehette át a Kistehetség elismerést a szabadkai városháza dísztermében szervezett ünnepségen. Nagyon büszkék vagyunk Csabára, akárcsak a többi kiemelkedő eredményeket felmutató diákunkra, annál is inkább, mert mi egy igen kis létszámú tanintézmény vagyunk, és mégis ilyen jeles eredményeket érnek el tanulóink, ezzel is öregbítve iskolájuk és falujuk hírnevét a gyerekek – hangsúlyozta az igazgatónő, akitől megtudtuk azt is, hogy versenyeken nemcsak egyénileg érnek el a gyerekek kiemelkedő eredményeket, hanem csoportosan is. Így például a néhány héttel ezelőtt megszervezett Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjén, ahol a Gracza János Színjátszó és Irodalmi Egyesület Prométheusz színjátszó csapata az I. helyen végzett Mess Attila és Üveges Gizella felkészítő munkájának köszönhetően.
Az iskola épülete iránt érdeklődve Savelin Zellei Zsuzsanna hozzátette azt is, hogy a nyári hónapokban igyekeznek folytatni, befejezni az iskola felújítását.

A zentagunarasi végzősök a helyi közösség támogatásából az idén egyenpólókat kaptak ajándékba
A zentagunarasi végzősök a helyi közösség támogatásából az idén egyenpólókat kaptak ajándékba

– Korábban megtörtént iskolánkban több nyílászáró cseréje és a szülők közreműködésével több tanterem újrafestése. A nyári hónapokban szeretnénk a termek falainak a meszelését folytatni. Tartományi támogatásból valamennyi tanteremben szeretnénk bevezetni az internetet, vagyis hogy minden osztályban rá lehessen kapcsolódni tanintézményünk wifihálózatára. Ami még előttünk áll, az az iskolánk több évtizedes bútorzatának a fokozott ütemben történő cseréje. Ehhez ezúttal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatását hívtuk segítségül. Múlt évben egyébként a Magyar Nemzeti Tanács pályázati eszközeiből három tanterembe a diákok felszerelését tároló kazettás szekrényeket tudtunk vásárolni. Ezt a programot tervezzük valamennyi teremben folytatni, illetve zárható szekrényeket szeretnénk minden helyiségben elhelyezni – mondta az igazgatónő, aki még azt is elárulta, hogy az iskolának szüksége lenne a dolgozóik felszerelését is tároló új bútorzatra a tanáriban. Emellett azt is megtudtuk, hogy a MNT jóvoltából 70 ezer dináros támogatásban részesült a tanintézmény, ebből pedig a tornaterem felszerelését újítják, bővítik majd.