2021. augusztus 5., csütörtök

Öröklött gondok orvoslása

Rendezik a földművesnyugdíjak ügyét

A szerbiai képviselőház napirendjén szerepelt tegnap a nyugdíj- és rokkantbiztosítási törvény módosítási javaslata, melyben fontos, korábbról fennmaradt igazságtalanságokat küszöböl ki a törvényalkotó a földművesnyugdíjak témakörében. Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője elmondta, a VMSZ régóta foglalkozik a kérdéssel, különösen a földművesek nyugdíjbiztosításának témájával.

Mint kifejtette, pártja elfogadja a törvénymódosítási javaslatot, mert abban garantálják a jogbiztonságot, a generációk közötti szolidaritást, s a szociális biztonságot, a mostani és a leendő nyugdíjasokra vonatkozóan is. A kérdés kapcsán felmerülő, korábbról eredő problémák és igazságtalanságok megoldását, továbbá a gazdasági fenntarthatóságot és az egyenlő bánásmódot a joguralom megerősítése jelentheti – mondta felszólalásában Fremond.
Mint magyarázta, az új törvényjavaslat pótolja az azoknál észlelt jogi mulasztásokat, akik a 2014-es törvény rendelkezései alapján nem jogosultak a korai öregségi nyugdíjra, annak ellenére, hogy elfogadták a kormány munkahelyi átszervezési szociális programját. Ezáltal legalább mintegy 15 ezer ember ügye oldódik meg, illetve esetlegesen további 7 ezeré – mutatott rá Fremond. A családi nyugdíjak esetében is megoldást hoz a törvényjavaslat, és az özvegynek a családi nyugdíját ezután abból az összegből számolják ki, amelyet az elhunyt haláláig kapott.
A probléma megoldása azért is fontos, értékelte, mert a földművesek körében sokkal kevesebb a rokkant- és családi nyugdíjasok száma, mint más csoportokéban. Az eltérés számottevő, mutatott rá: a rokkantnyugdíjasok aránya nyolc százalék a földművesek körében, és 16 százalék a többi kategóriában. Családi nyugdíjas is kevesebb van: 12 százalék a földművesek, és 22 százalék a többiek körében. Fremond hangsúlyozta: ennek a jogszabálynak a megalkotása során nem lehet egyszerűen alkalmazni, „másolni" az uniós országokban létező előírásokat, mert mindegyikben másként határozzák meg a feltételeket, a saját társadalmi-gazdasági helyzetük alapján.

HATALMAS TARTOZÁSOK
A VMSZ számára nagy súllyal rendelkező ügynek számít a földművesek nyugdíj- és rokkantbiztosítása, ezért ezt a törvénymódosítást fontos lépésnek tartja a teljes rendszer rendezése és a pénzügyi rendszer fenntarthatóságának elérése felé vezető úton, de vannak további, olyan megörökölt problémák a földművesek biztosítása tekintetében, amelyekre most nem tér ki az új módosítás. Azt, ennek ellenére, rendkívül fontosnak tartja a párt – jegyezte meg Fremond.
– Gondok továbbra is vannak a földművesnyugdíjasok esetében is, amíg általában véve nő a nyugdíjasok száma, a földműves nyugdíjbiztosítottak száma folyamatosan csökken. A múlt év elején 1,7 millió nyugdíjas volt, közülük 175.459 földműves. Sokan nem tudják fizetni a biztosítás összegét, mert nincs meg hozzá a gazdasági lehetőségük, ezért tartozásban vannak. Az adatok szerint minden hatodik biztosított törleszt késedelem nélkül. 175.440-en 8600 euróval tartoznak fejenként, kérdés képesek lesznek-e bármikor pótolni az adósságot. Mindeközben nagyon kevesen tudnak csupán a földművelésből megélni. A becslések szerint az országban 50–70 ezren foglalkoznak földműveléssel úgy, hogy az kifizetődő a számukra. Ezért fontos a törvénymódosításnak az a rendelkezése, melynek értelmében a földműves nyugdíjbiztosított mivoltát most már nem veszélyezteti, ha más munkaszerződéssel is rendelkezik – ismertette felszólalásában az erre vonatkozó adatokat Fremond Árpád, s kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy a földműveseknek most már nem kell mindig újra jelentkezniük a biztosítás érdekében, mely korábban megszűnt, ha más szerződés alapján dolgoztak.

ÁTTEKINTHETŐBB ADATBÁZIS
Hozzátette, hogy az állam 28 milliárd dinárt fordít a földművesnyugdíjak kifizetésére, és csak 2 milliárdot tud fedezni a biztosítottak befizetéseiből – ezt mutatják az idei áprilisi adatok.
A törvényjavaslat arra is megoldást nyújt, hogy áttekinthetőbbé és hozzáférhetőbbé váljanak a személyes adatok, a biztosításokat és adókat érintő adminisztráció, s ezáltal például az utólag kiderülő tartozások vagy elmaradások is kikerülhetőek lesznek – értékelte a képviselő. Tizenhárom adatbázis információi kerülnek egy rendszerbe, ez biztosan mindenkinek a javát szolgálja majd – fűzte hozzá.
A VMSZ számára a törvénymódosítás az első lépés a vonatkozó törvény és a nyugdíjrendszer alapvető megújítása felé. Ide tartozna a VMSZ javaslatára, hogy meghatároznák a járulékfizetés feltételeit a kistermelők nyugdíj- és rokkantbiztosítása esetében, hogy az adót a bevétellel arányosan fizessék, hogy levonják a kamatokat tartozások esetén, és hogy megadják a termelőknek a lehetőséget, hogy maguk döntsék el, hogy a rendszer részei kívánnak-e lenni. Szükség van a reformra – szögezte le Fremond.