2021. július 24., szombat

Légy te is egyetemista Vajdaságban!

Az Újvidéki Egyetem tizennégy karán összesen 5000 államilag támogatott férőhelyet irányoztak elő a következő tanévre (2. rész)

A tartományi kormány döntése szerint az Újvidéki Egyetem 14 karán a 2021/2022-es akadémiai évben összesen 9294 szabad férőhely várja a jövendőbeli hallgatókat az alap és az integrált képzéseken. A jövendőbeli hallgatók 5460 államilag támogatott és 3834 önköltséges férőhelyre iratkozhatnak be. Az alábbiakban ismertetjük a karok meghirdetett alapképzéseit, valamint az első évfolyamra való jelentkezés, a felvételi vizsga és az iratkozás időpontját egy-egy intézményre vonatkozóan. Hétvégi számunkban közöltük, hogy Újvidéken milyen továbbtanulási lehetőség várja a végzős középiskolásokat. Az alábbiakban a szabadkai, zombori és nagybecskereki szabad férőhelyekről tájékoztatjuk az érintetteket.

TANULJ TOVÁBB SZABADKÁN!

Az Építőmérnöki Karon 110 elsős hallgató tanulhat majd az állami költségvetés terhén. Az intézményben az előző évekhez hasonlóan az építőmérnöki és a földmérés alapképzés közül lehet választani. A karra június 24-én, 25-én, 28-án, 29-én és 30-án lehet jelentkezni, az említett napokon 9-től 13 óráig. A felvételi vizsgát július 2-án 11 órakor tartják. Az előzetes rangsort 5-én, a véglegeset 8-án lehet megtekinteni. A felvételt nyert hallgatók július 12-e és 14-e között, mindhárom napon 9-től 13 óráig iratkozhatnak be az intézménybe. Bővebb információ a www.gf.uns.ac.rs honlapon kapható.

A Közgazdasági Karról már fentebb írtunk. A kar szabadkai központjában ugyanazokon az alapképzéseken lehet továbbtanulni, mint Újvidéken. Szabadkán június 23-a és 25-e között, 8-tól 14 óráig lehet jelentkezni. A felvételi vizsgákat június 30-án tartják. Az előzetes rangsort július 1-jén, a véglegeset 6-án teszik közzé. Az iratkozásra 7-e és 9-e között, mindhárom napon 9-től 14 óráig kerül sor a kar szabadkai épületében. Bővebb információ a www.ef.uns.ac.rs honlapon.

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 55 férőhelyet hirdettek meg az állami költségvetés terhére. A jövendőbeli hallgatók az okleveles tanító, -óvodapedagógus, -kommunikátor és a nevelői szak közül választhatnak. Ez utóbbi három évig tart, a többi alapképzés pedig négyéves. A kar magyar tannyelvű képzéseire június 23-a és 25-e között, 9-től 12 óráig lehet jelentkezni. A képességvizsgát június 28-án 9 órai kezdettel, a felvételit pedig július 1-jén, szintén 9-től tartják. Az előzetes rangsort 2-án, a véglegeset 7-én teszik közzé. Az első évfolyamra 8-án és 9-én (9-től 12 óráig) lehet beiratkozni. Bővebb információ a http://magister.uns.ac.rs/ weboldalon olvasható.

TANULJ TOVÁBB ZOMBORBAN!

A Pedagógiai Karon 87 államilag támogatott férőhely várja a jövendőbeli hallgatókat. Az alapképzések közül az okleveles osztálytanító, -óvónő, valamint az okleveles könyvtáros-informatikus szakokra lehet iratkozni. Az intézménybe június 21-e és 23-a között lehet jelentkezni. A képességvizsga június 26-án, a felvételi vizsga pedig 29-én lesz. Az előzetes rangsort július 1-jén, a véglegeset pedig 5-én teszik közzé. A karra 6-a és 8-a között lehet beiratkozni. Bővebb információ a www.pef.uns.ac.rs honlapon.

TANULJ TOVÁBB NAGYBECSKEREKEN!

A Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Karán a következő tanévre 250 államilag támogatott férőhelyet irányoztak elő. Az intézményben az információs technológia, az információs technológiák – szoftvermérnök, a mérnöki menedzsment, a környezetvédelmi-, a textilipari-, a gépész-, továbbá a kőolaj- és gázkitermelő mérnök alapszakokon lehet továbbtanulni. A karra június 28-a és 30-a között lehet jelentkezni. A felvételi vizsgát július 2-án tartják. Az előzetes rangsort 5-én, a véglegeset pedig 8-án teszik közzé. Az alapképzésekre 9-e és 14-e között iratkozhatnak be a felvételt nyert hallgatók. Bővebb információ a www.tfzr.uns.ac.rs honlapon olvasható.