2021. július 28., szerda

Légy te is egyetemista Vajdaságban!

Az Újvidéki Egyetem tizennégy karán összesen 5000 államilag támogatott férőhelyet irányoztak elő a következő tanévre

A tartományi kormány döntése szerint az Újvidéki Egyetem 14 karán a 2021/2022-es akadémiai évben összesen 9294 szabad férőhely várja a jövendőbeli hallgatókat az alap és az integrált képzéseken. A jövendőbeli hallgatók 5460 államilag támogatott és 3834 önköltséges férőhelyre iratkozhatnak be. Az alábbiakban ismertetjük a karok meghirdetett alapképzéseit, valamint az első évfolyamra való jelentkezés, a felvételi vizsga és az iratkozás időpontját egy-egy intézményre vonatkozóan.

TANULJ TOVÁBB ÚJVIDÉKEN!

A Mezőgazdasági Karon 565 államilag támogatott férőhelyet irányoztak elő az első évfolyamra indulók számára. A jövendőbeli hallgatók a mezőgazdász és konyhakertész, a mezőgazdasági közgazdász, a növényvédelem, a szerves mezőgazdaság, a tájépítészet, az állati eredetű termékek gyártása, a vízszabályozás és vízvédelem, mezőgazdasági technika és információs rendszerek valamint a gyümölcsészet, szőlészet és kertészet alapképzéseken tanulhatnak tovább. Az integrált képzések közül az állatorvosi szakra lehet jelentkezni, amely hat évig tart. A kar képzéseire június 23-a és 25-e között, mindhárom napon 10-től 14 óráig lehet jelentkezni. A felvételi vizsgát június 30-án és július 1-jén is délelőtt kilenckor tartják. Az előzetes rangsort 2-án, a véglegeset 6-án teszik közzé. Az iratkozásra július 7-e és 15-e között kerül sor. Ennek pontos menetéről a http://polj.uns.ac.rs/ honlapon olvashatnak bővebben.

A Bölcsészettudományi Kar alapképzésein 544 elsőéves tanulhat majd az állami költségvetés terhén. A Magyar Tanszéken ősztől összesen 25 hallgató kezdheti meg tanulmányait, és közülük öten saját költségükön fognak tanulni. Az intézmény ezenkívül az angol nyelv és irodalom, a német nyelv és irodalom, a román nyelv és irodalom, a ruszin nyelv és irodalom, a szlovák nyelv és irodalom, az orosz nyelv és irodalom, a történelem, az újságírás, a pedagógia, a pszichológia, a filozófia, a szociológia, a szociális munkás, a kulturológia, a kommunikológia és a PR-szakember alapképzéseket hirdette meg a 2021/2022-es tanévre. Emellett a következő szakok is várják a jövendőbeli gólyákat: összehasonlító irodalom irodalomelmélettel, francia nyelv és irodalom egy másik újlatin nyelvvel, angol nyelv és irodalom kapcsolata más nyelvű filológiával, szerb filológia: szerb nyelv és irodalom, szerb irodalom és nyelv, valamint a szerb filológia kapcsolata a magyar/szlovák nyelvvel kontaktusban. A jövendőbeli elsősök június 23-ától 25-éig, 8 és 14 óra között adhatják át a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. A karon június 30-ától július 2-áig tartják a felvételi vizsgákat. Az előzetes rangsort legkésőbb július 5-én, a véglegeset pedig július 8-án teszik közzé. Az elsősök július 9-étől 20-áig iratkozhatnak be a kar alapképzéseire. Bővebb információ az iratkozás menetéről a www.ff.uns.ac.rs honlapon olvasható.

Az MNT egyetemi felvételire való felkészítője javában zajlik (Fotó: Gergely Árpád)

A Technológiai Karon 225 államilag támogatott férőhely várja az első évfolyamra iratkozókat. Az intézményben a biokémiai mérnök, az élelmiszeripari biotechnológia, a szénhidrát tartalmú élelmiszerek mérnöke, a minőségellenőr, a tartósított élelmiszerek technológiája, a vegyipari folyamatmérnök, ökoenergetikai-, a kőolaj- és petrokémiai-, a textilipari-, valamint gyógyszeripari mérnök alapképzéseken lehet továbbtanulni. Az első évfolyamra június 23-a és 25-e között lehet jelentkezni 8 és 13 óra között. A felvételi vizsga június 30-án 10 órától lesz. Az előzetes rangsort július 1-jén, a véglegeset 2-án tekinthetik meg az érdeklődők. A jövendőbeli elsősök július 6-a és 12-e között, mindegyik napon 8-tól 13 óráig iratkozhatnak be az intézménybe. Bővebb információ a www.tf.uns.ac.rs weboldalon olvasható.

A Jogtudományi Karon 183 államilag támogatott férőhelyen tanulhatnak tovább a jövendőbeli elsős hallgatók. A korábbi évekhez hasonlóan az alapképzések közül általános jogi szakot és belügyi szakot hirdettek meg. Az idén is szerb nyelv és irodalomból kell felvételizniük a jelentkezőknek. Az ehhez szükséges kézikönyvet a www.pf.uns.ac.rs honlapról lehet letölteni. A karra június 21-e és 23-a között, 8-tól 14 óráig lehet jelentkezni. A felvételi vizsgát június 25-én tartják. Másnap, 26-án közzéteszik az előzetes rangsort, a véglegeset pedig június 28-án tekinthetik meg a jelentkezők. Az első évfolyamra július 1-jén, 2-án, valamint 5-én, mindhárom napon 8 és 14 óra között lehet beiratkozni. Bővebb információ a www.pf.uns.ac.rs honlapon olvasható.

Az Orvostudományi Kar az idén összesen 445 államilag támogatott helyet biztosít az elsősök számára. A felsőfokú szakképzések közül radiológiai technikus szakon lehet tanulni, amelynek időtartama három év. A kar kínálatában találjuk a négyéves alapképzések közül az egészségügyi ápolás, az egészségügyi rehabilitáció, valamint a speciális rehabilitáció és edukáció (ezen belül a logopédia és a halmozottan hátrányos helyzetűek elnevezésű modulokat lehet választani) szakokat találjuk. Az intézmény integrált képzéseket is indít: ezek az orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészeti képzés. Az orvosi és a fogorvosi szakot angol tannyelven is meghirdették. Az integrált tanulmányok közül az orvosi szak hat, a fogorvosi és a gyógyszerészeti pedig öt évig tart. Az érdeklődők június 21-e és 25-e között online jelentkezhetnek be a karra. Ezzel egyidejűleg, 23-a és 25-e között, 8-tól 13 óráig személyesen is át kell adniuk a szükséges dokumentumokat az intézményben. Fontos megjegyezni, hogy a speciális rehabilitáció és edukáció szakra jelentkezőknek június 23-a és 25-e között képességvizsgán kell részt venniük (beszéd- és nyelvi képességek felmérése). A felvételi vizsgákat június 30-án és július 2-án tartják. Az előzetes rangsort július 5-én, a véglegeset 8-án hirdetik ki. A leendő elsőévesek 9-én, valamint és 12-e és 14-e között iratkozhatnak be a kar képzéseire. Bővebb információ a www.mf.uns.ac.rs honlapon.

A Közgazdasági Karon 489 államilag támogatott férőhely várja a jövendőbeli hallgatókat. A kar központi épülete Szabadkán található, emellett Újvidéken és Buljanovacon működik kihelyezett tagozata. Az idén mindhárom helyszínen a közgazdaságtan, az ügyviteli informatika és az ügyviteli információs rendszerek alapképzéseket hirdették meg. A kar újvidéki kihelyezett tagozatán június 23-a és 25-e között, 8-tól 14 óráig jelentkezhetnek az érdeklődők. Újvidéken a felvételi vizsgákat június 30-án tartják. Az előzetes rangsort július 1-jén, a véglegeset 6-án teszik közzé. Az iratkozás július 7-e és 9-e között lesz, mindhárom napon délelőtt 9-től 14 óráig. Bővebb információ a www.ef.uns.ac.rs honlapon.

A Műszaki Tudományok Karán tanulhatnak majd a legtöbben az állami költségvetés terhén, szám szerint 1483-an. A gépészet szakirányon a gépgyártás, mechanizáció és szerkezeti gépészet, energetika és folyamattechnika, valamint a műszaki mechanika és a technikai tervezés szakon lehet továbbtanulni. Az elektrotechnika és számítógép-kezelés szakirányon az energetika, elektrotechnika és távközlés, a számítás- és vezérléstechnika, az alkalmazott szoftvermérnök, a mérés és szabályozás, a szoftvermérnök és információs technológiák szakokat lehet választani. A közlekedés szakirányon a közlekedés és szállítás, valamint a postaforgalom és telekommunikáció szakok nyílnak. Az ipari mérnök és menedzsment szakirányon ipari mérnöki és mérnöki menedzsment szakon lehet továbbtanulni. A környezetvédelmi és védelmi szakirányon ebben az évben is a környezetvédelmi mérnök, a munkavédelmi mérnök, továbbá a tűz- és katasztrófavédelem szakokra lehet felvételizni. Emellett a kar alapképzései között az építészet, az építőmérnöki, a mérnöki információs rendszerek, a grafikai mérnök és tervezés, a mechatronika, a földméréstan és távérzékelés, a mérnöki animáció, a bioegészségügyi mérnök, a megújuló energetikai technológiák, az információs technológiai mérnök, valamint a színpadi műépítészet, technika és tervezés szakot is választhatják az érdeklődők. A felsőfokú szakképzések közül az idén az elektronika, továbbá a szoftver és információ technológiák szakok nyílnak. Ezek a képzések három évig tartanak. Az érdeklődők június 22-én, reggel hét órától 24-éig, vagyis aznap 13 óráig adhatják át a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. A felvételi vizsgákat június 28-a és 30-a között rendezik meg az intézmény honlapján feltüntetett órarend alapján, szakok és tantárgyak szerint. Az előzetes rangsort július 1-jén, a véglegeset pedig 5-én teszik közzé. A beiratkozás július 6-ától 13-áig tart. Bővebb információ a www.ftn.uns.ac.rs honlapon.

A Természettudományi–Matematikai Karon 713 elsős tanulhat az állami költségvetés terhén a 2020/2021-es tanévben. A felsőfokú szakképzések közül az optometrikus alapképzés három évig tart. Az erre jelentkezők számára 30 önköltséges férőhelyet irányoztak elő. A jövendőbeli hallgatók az okleveles biológus, az okleveles ökológus, a fizika, a geográfia, a geoinformatika, a földrajztanár, a turisztika (ezen belül a turizmus, a szállodaipar, a gasztronómia és a vadászati turizmus modulokat lehet választani), a kémia, a kémia – minőség-ellenőrzés és környezetvédelem, a biokémia, a környezetvédelem, a matematika (hároméves képzés), az alkalmazott matematika, informatika (3 éves) és információs technológiák alapképzéseken tanulhatnak. Az integrált tanulmányok, vagyis a tanárképzések öt évig tartanak, tehát magukba foglalják az alap- és a mesterképzést is. Ezek között van a biológia-, a fizika-, a matematika és a kémiatanári mesterképzés. Az alapképzésekre, az integrált tanulmányokra és a felsőfokú szakképzésre június 23-a és 25-e között, 9-től 13 óráig lehet jelentkezni. A felvételi vizsgákat június 29-e és július 1-je között rendezik meg. Az előzetes rangsort 2-án, a véglegeset pedig legkésőbb 6-én fogják megtudni a jelentkezők. Az elsősök július 7-e és 14-e között iratkozhatnak be a Természettudományi–Matematikai Karra. Július 7-én, 8-án és 9-én, 9 és 13 óra között csak azokat a hallgatókat várják, akik a rangsor alapján az állami költségvetés terhén fognak tanulni az intézményben. Bővebb információ a www.pmf.uns.ac.rs honlapon olvasható.

A Művészeti Akadémián 154 államilag támogatott helyet hirdettek ki a leendő elsőévesek számára. A zeneművészeti tanszéken az etnomuzikológia, a muzikológia, a komponálás, a zenepedagógia, valamint az előadó-művészeti szakokon lehet továbbtanulni. Az előadó-művészeti szakokra jelentkezők a szólóének gitár, hárfa, zongora, orgona, vonós hangszeres (hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő), fúvós hangszeres (fuvola, klarinét, oboa, fagott, kürt, tuba, trombita, harsona, szaxofon), továbbá ütős hangszeres képzések közül választhatnak. A képzőművészeti tanszéken a képzőművészeti szakok közül a festészetet, a szobrászatot, a grafikát, a fényképészetet választhatják, valamint az új képzőművészeti média szakra is várják a jelentkezőket. Az alkalmazott művészet és formatervezés szakok közül lakberendezésre, grafikai tervezésre és illusztrációra lehet iratkozni. A dráma tanszéken színészet szak ebben az évben magyar és szerb nyelven is nyílik. A magyar tannyelvű színész-szakon nyolc hallgató tanulhat majd az állami költségvetés terhén, ketten pedig önköltségesen. Ezenkívül dramaturgia, audiovizuális média (ezen belül producer, vágó, operatőr, fénytechnikus, hangtechnikus, animáció és vizuális képmegjelenítés modulokra lehet jelentkezni) szakok indulnak az ősztől a karon. Emellett számítógépes játékok képi tervező és zenei produkció szakokon is lehet továbbtanulni az intézményben. Az újvidéki Művészeti Akadémia zeneművészeti és képzőművészeti tanszékének képzéseire június 10-étől 18-áig lehet jelentkezni elektronikusan, és ily módon lehet átadni az ehhez szükséges dokumentumokat. A zeneművészeti tanszéken pót- és a különbözeti vizsgákat június 22-én és 23-án, a felvételi vizsgákat 24-e és 29-e között tartják. A felvételi vizsgák eredményét és az előzetes rangsort július 3-án, a végleges rangsort pedig 7-én teszik közzé. A felvételt nyert hallgatók 9-én iratkozhatnak be. A képzőművészeti tanszéken június 19-én lesznek a különbözeti vizsgák. A jelentkezőknek 21-én kell bevinniük a munkáikat, műveiket tartalmazó portfóliót. A felvételi vizsgákra 23-a és 24-e, valamint 26-a és 29-e között kerül sor. Ezek eredményét és az előzetes rangsort július 3-án, a végleges rangsort pedig július 7-én teszik közzé. A felvételt nyert hallgatók ugyanezen a napon iratkozhatnak be a képzőművészeti tanszék képzéseire. A dráma tanszékre június 10-e és 17-e között lehet jelentkezni elektronikus úton. Az érdeklődőknek szintén elektronikusan kell benyújtaniuk a szükséges dokumentumokat. A felvételi vizsgákat június 17-én és 18-án, valamint 21-én és 28-án rendezik meg. Az eredményeket és az előzetes rangsort július 3-án teszik közzé. A végleges rangsorra 7-én derül majd fény. A dráma tanszékre másnap, 8-án lehet majd beiratkozni. Bővebb információ a https://akademija.uns.ac.rs/ honlapon olvasható.

A Sport- és Testnevelési Karon 163 államilag támogatott férőhely várja a gólyákat. A felsőfokú szakképzések közül sportmenedzseri szakon lehet tanulni, amely három évig tart. Erre 25 önköltséges férőhelyet irányoztak elő. Az alapképzések közül a hároméves testneveléstanár, továbbá a négyéves okleveles sport- és testneveléstanár szakokat lehet választani. Az elsősök június 23-a és 25-e között, mindhárom napon 10–14 óráig jelentkezhetnek. A felvételi vizsgát 28-a és 30-a között tartják. Az előzetes rangsort július 1-jén, a véglegeset 2-án teszik közzé. A felvételt nyert hallgatók 5-e és 9-e között iratkozhatnak be a kar képzéseire. Bővebb információ a www.fsfvns.rs honlapon.

TANULJ TOVÁBB SZABADKÁN!

Az Építőmérnöki Karon 110 elsős hallgató tanulhat majd az állami költségvetés terhén. Az intézményben az előző évekhez hasonlóan az építőmérnöki és a földmérés alapképzés közül lehet választani. A karra június 24-én, 25-én, 28-án, 29-én és 30-án lehet jelentkezni, az említett napokon 9–13 óráig. A felvételi vizsgát július 2-án 11 órakor tartják. Az előzetes rangsort 5-én, a véglegeset 8-án lehet majd megtekinteni. A felvételt nyert hallgatók július 12-e és 14-e között, mindhárom napon 9-től 13 óráig iratkozhatnak be az intézménybe. Bővebb információ a www.gf.uns.ac.rs honlapon kapható.

A Közgazdasági Karról már fentebb írtunk. A kar szabadkai központjában ugyanazokon az alapképzéseken lehet továbbtanulni, mint Újvidéken. Szabadkán június 23-a és 25-e között, 8–14 óráig lehet jelentkezni. A felvételi vizsgákat június 30-án tartják. Az előzetes rangsort július 1-jén, a véglegeset 6-án teszik közzé. Az iratkozásra 7-e és 9-e között, mindhárom napon 9–14 óráig kerül sor a kar szabadkai épületében. Bővebb információ a www.ef.uns.ac.rs honlapon.

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 55 férőhelyet hirdettek meg az állami költségvetés terhére. A jövendőbeli hallgatók az okleveles tanító, -óvodapedagógus, -kommunikátor és a nevelői szak közül választhatnak. Ez utóbbi három évig tart, a többi alapképzés pedig négyéves. A kar magyar tannyelvű képzéseire június 23-a és 25-e között, 9–12 óráig lehet jelentkezni. A képességvizsgát június 28-án 9 órai kezdettel, a felvételit pedig július 1-jén, szintén 9-től tartják. Az előzetes rangsort 2-án, a véglegeset 7-én teszik közzé. Az első évfolyamra 8-án és 9-én (9–12 óráig) lehet beiratkozni. Bővebb információ a http://magister.uns.ac.rs/ weboldalon olvasható.

TANULJ TOVÁBB ZOMBORBAN!

A Pedagógiai Karon 87 államilag támogatott férőhely várja a jövendőbeli hallgatókat. Az alapképzések közül az okleveles osztálytanító, -óvónő, valamint az okleveles könyvtáros-informatikus szakokra lehet iratkozni. Az intézménybe június 21-e és 23-a között lehet jelentkezni. A képességvizsga június 26-án, a felvételi vizsga pedig 29-én lesz. Az előzetes rangsort július 1-jén, a véglegeset pedig 5-én teszik közzé. A karra 6-a és 8-a között lehet beiratkozni. Bővebb információ a www.pef.uns.ac.rs honlapon.

TANULJ TOVÁBB NAGYBECSKEREKEN!

A Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Karán a következő tanévre 250 államilag támogatott férőhelyet irányoztak elő. Az intézményben az információs technológia, az információs technológiák – szoftvermérnök, a mérnöki menedzsment, a környezetvédelmi-, a textilipari-, a gépész-, továbbá a kőolaj- és gázkitermelő mérnök alapszakokon lehet továbbtanulni. A karra június 28-a és 30-a között lehet jelentkezni. A felvételi vizsgát július 2-án tartják. Az előzetes rangsort 5-én, a véglegeset pedig 8-án teszik közzé. Az alapképzésekre 9-e és 14-e között iratkozhatnak be a felvételt nyert hallgatók. Bővebb információ a www.tfzr.uns.ac.rs honlapon olvasható.

A szabadkai, zombori, nagybecskereki továbbtanulási lehetőségekről csütörtöki számunkban olvashatnak.