2021. július 24., szombat

Ne fizessék be a vízlecsapolási illetéket!

Csak azoknak a zentaiaknak kell fizetniük, akik nincsenek rácsatlakozva a csatornahálózatra

Tavaly már úgy tűnt, hogy a zentai önkormányzat közös nevezőre jut a Vajdaság Vizei Közvállalattal a lecsapolási illeték megfizettetése kapcsán. A város területének mintegy 90 százalékán megoldott a szenny- és csapadékvíz elvezetése, s a törvény szerint ilyen területekre a Vajdaság Vizei Közvállalat nem jogosult a vízlecsapolási illeték kivetésére. Ezt akkoriban Czegledi Rudolf, Zenta polgármestere is megerősítette.

A polgármester ennek kapcsán még akkor elmondta, hogy az illetéket nem kell fizetniük azoknak a polgároknak, akik a város területén élnek, csak háztelekkel rendelkeznek, és csatlakoztak a városi csatornahálózatra, vagyis a telek szerepel az illetékes kommunális közvállalat rendszerében, és arra is felhívta a zentaiak figyelmét, hogy amennyiben mezőgazdasági területtel vagy máshol lévő, de a rendszerben szereplő és a csatornahálózatra nem csatlakozó telekkel rendelkeznek, akkor azokra vonatkozóan ki kell fizetni az illetéket.

Zenta lakói tehát azt hihették, hogy fellélegezhetnek, és a postás egy számlával kevesebbet hoz. Kiderült azonban, hogy a polgárok előre ittak a medve bőrére, mert a tartományi vízgazdálkodási vállalat az idén is, mintha mi sem történt volna, kézbesítette az idei lecsapolási illeték megfizettetésére vonatkozó számlákat, a zentaiak pedig csak kapkodják a fejüket, hogy kifizessék-e a feltüntetett összeget, vagy sem.
Tuza Valéria építészmérnök, a zentai közigazgatási hivatal az ügyben illetékes kommunális és lakásügyi osztályának vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a napokban felkereste a tartományi vízgazdálkodási közvállalat illetékeseit, akik neki is megerősítették, hogy Zenta területére is kiküldték a végzéseket.
– Azzal mentegetőztek, hogy korábban leváltották az ezzel foglakozó kolléganőt, aki az egész dokumentációt magával vitte, s most új tisztviselő foglalkozik a kérdéssel. Erre újból leküldtük a dokumentumokat azokról a zentaiakról, akik rá vannak csatlakozva a csatornahálózatra, és azt a határozatot is továbbítottuk, amiben a Vajdaság Vizei Közvállalat elfogadta az önkormányzatnak a végzésekre vonatkozó fellebbezéséről szóló okmányát, így nem kell mindenkinek külön fellebbeznie a végzésekre, hanem ezt az önkormányzat kieszközölte mindenki számára – magyarázta Tuza Valéria. Hozzáfűzte, hogy a Vajdaság Vizei Közvállalat illetékese péntekre ígérte, hogy a kapott adatok alapján összepárosítják a zentai kommunális vállalatból a szennyvízelvezető hálózatra csatlakozottak adatait a parcellaszámokkal.

– Csalódott voltam, mert már a tavalyi év végére megígérték, hogy meglesznek ezek a végzések. Mentegetőztek, meg az elnézésünket kérték, én viszont elmondtam, hogy ha ezt nem oldják meg sürgősen, és nem veszik figyelembe a leküldött okmányokat, akkor a zentai önkormányzat felsőbb szintre viszi az ügyet. Erről Czeglei Rudolf polgármestert is tájékoztattam, és az ő véleménye szerint sem szabad hagyni, hogy Zenta polgárait továbbra is megkárosítsák – hangsúlyozta Tuza Valéria.
Ahogyan tavaly, úgy az idén is felmerül az a kérdés, hogy mitévők legyenek mindazok, akik már kézhez kapták a számlákat. Tuza Valéria szerint ne fizessék ki, de ha már megtették, akkor számukra beleszámolják a következő évre. Azoknak pedig, akiknek nincs földterületük, mégis kifizették a számlán szereplő összeget, a közvállalatnak vissza kell majd adnia a befizetett összeget.