2021. augusztus 2., hétfő

Magántulajdonba kerülnek az állami gyógyszertárak Zenta községben

Az állami gyógyszertárak bezárásáról és magánosításáról döntött hétfőn a községi képviselő-testület

Hétfőn rendkívüli ülés keretén belül döntött a zentai községi képviselő-testület az állami gyógyszertár bezárásáról, valamint annak privatizációjáról. A testület tagjai szavazattöbbséggel elfogadták a napirendi pontot, így az állami gyógyszertár május 31-ével befejezte a működését.

Sztantity Szebasztián, Zenta község tanácsának gazdasággal és idegenforgalommal megbízott tagja elmondta, hogy a képviselő-testület már a tavalyi évben megállapította, hogy az állami tulajdonban lévő gyógyszertár fizetésképtelen, és pénzügyileg nem fenntartható. Ezért elindították az eljárást az intézmény felszámolására és a helyiség későbbi bérbeadására.

– Három cél vezérelt bennünket: az első, hogy a gyógyszerellátást biztosítsuk a község azon részein is, ahol ez egyébként magángyógyszertárak által nem biztosított; a második, hogy az ott dolgozók jogai minél kevésbé sérüljenek, valamint, hogy biztos munkahelyet kapjanak a későbbiekben az új bérlőnél; a harmadik, hogy a költségvetésben ne okozzon további károkat ez a fizetésképtelenség – magyarázta Sztantity.

A tanácstag hozzátette, hogy a mai képviselő-testületi döntés után el tudják indítani azt a pályázatot, amire majd jelentkezni tudnak az érdekelt gyógyszertárak, akik a továbbiakban a zentai (a gyermekorvos melletti üzlethelyiséget), valamint a felsőhegyi és a tornyosi gyógyszertárat üzemeltetnék tovább.

– Egy városi és két falusi gyógyszertár kerül bérbeadásra azért, mert ezekben az épületekben tudják majd az új bérlők úgy kialakítani az üzlethelyiségeket, hogy az négyzetméterszámban is megfeleljen az előírásoknak. A tornyosi úton lévő gyógyszertár üzemeltetésénél az Egészségház működése került volna veszélybe azzal, ha plusz helyiségeket adnak át a gyógyszertárnak. Keviben egy pár négyzetméteres gyógyszertár üzemelt eddig is, emellett Bogarason sem megoldható a jelenlegi épületben a gyógyszertár működtetése, hozzáépítés nélkül – nyilatkozta Sztantity, aki azt is elmondta, hogy az új bérlőnek fel kell vállalnia azt a kötelezettséget, hogy ezeket a helyiségeket úgy alakítsa ki, saját költségen, hogy az az előírásoknak megfeleljen.

Sztantity Szebasztián, Zenta község tanácsának gazdasággal és idegenforgalommal megbízott tagja
Sztantity Szebasztián, Zenta község tanácsának gazdasággal és idegenforgalommal megbízott tagja

A pályázatot hétfőn írták ki, az érdekelteknek pedig 15 napjuk van a papírok benyújtására. Sikeres pályázat esetén a gyermekorvos melletti gyógyszertár három hét múlva újranyithat, míg a falusiak a felújítást követően.

Sztantity egy korábbi interjú során elmondta, hogy a Szerb Köztársaságban, a törvénymódosításokat követően, 2021 végéig be kell fejezni az állami gyógyszertárak magánosítását. Ehhez elsősorban az intézmények vagyonjogi helyzetét kellett rendezni, mert pl. a felsőhegyi egészségház és az ott működő gyógyszertár épülete egyáltalán nem volt bejegyezve a kataszteri hivatalban. Hozzátette, hogy más gyógyszertáraknál is felmerültek problémák, amelyek abban merültek ki, hogy nem elégítették ki a szabályzat által előírt négyzetméter számot, illetve nem feleltek meg azoknak az előírásoknak sem, amelyek azt taglalták, hogy milyen helyiségek kellenek egy gyógyszertárban. Nyilatkozatában azt is elmondta, hogy az önkormányzat átvállalta a gyógyszertár adósságainak megtérítését. Emellett arra is rámutatott, hogy a pályázat során fontos volt számukra, hogy a már meglévő gyógyszertér helyén továbbra is gyógyszertár üzemeljen.