2021. augusztus 4., szerda

Előtérben az itthoni továbbtanulás

A jogi szakmát választókat támogatja az MNT-ösztöndíjprogram új eleme

Az itthoni továbbtanulást támogató ösztöndíjprogramot, és azon belül is az új jogászösztöndíj-pályázatot népszerűsítették a Magyar Nemzeti Tanács képviselői tegnap Zentán és Szabadkán.

A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában megtartott tájékoztatón Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke és Lulić Emil hivatalvezető ismertette a felsőoktatási ösztöndíjprogramot.

A zentai összejövetelen (Fotó: Homolya Horváth Ágnes)

Jerasz Anikó beszámolt arról, hogy az MNT felsőoktatási programját Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően 2011-ben indította útjára azzal a céllal, hogy ösztönözze a vajdasági magyar fiatalokat az itthoni továbbtanulásra. Elmagyarázta, hogy ez egy komplex, több elemből álló program, amely mindenre kiterjed, így a felvételi-felkészítőre, a szerb nyelvi kurzusokra, az ösztöndíjakra, azon belül az alap, a demonstrátori és a Várady kiválósági ösztöndíjra, valamint az újvidéki Európa kollégiumban a bentlakásos lehetőségre. Hangsúlyozta, hogy a program egy újabb elemmel bővült, hiszen Magyarország Kormányának Igazságügyi Minisztériuma pénzügyi támogatásával elindítják a vajdasági jogászösztöndíj-programot.

Jerasz Anikó a sajtónak nyilatkozva elmondta, az MNT komplex ösztöndíjprogramjába 2011-től kezdődően több mint 4000 fiatal kapcsolódott be.

– Sokan kihasználták ennek minden elemét, ami azt jelenti, hogy részesei voltak akár az ösztöndíjnak, akár a felvételi-felkészítőnek, akár a szerb nyelvi felzárkóztató kurzusnak, vagy az újvidéki Európa Kollégium bentlakói voltak. Voltak természetesen olyanok is, akik ennek a programnak csak egy-egy elemében kapcsolódtak be. Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben egy újabb elem került az ösztöndíjprogramunkba. A Magyar Kormány Igazságügyi Minisztériuma pénzügyi támogatásának köszönhetően útjára indul a Vajdasági Jogászösztöndíj Program – emelte ki Jerasz Anikó.

Az eseményen az is elhangzott, hogy a Vajdasági Jogászösztöndíj Programnak köszönhetően egyre többen fogják a jogi pályát választani, és növekedni fog a magyar ajkú jogászok száma.

Lulić Emil elmondta, hogy ez a program a kifejezetten a Szerbiában jogásznak továbbtanulókat szólítja meg. Felvázolta, hogy ez nettó havi háromszáz eurónyi (100 ezer forint dinár ellenértéke) ösztöndíjat jelent a hallgatók számára négy éven át, évi tíz hónapon keresztül, plusz egy szerb nyelvi felzárkóztató képzést is magában foglal, hogy a hallgatók, a jövendőbeli jogászok egyenrangúan tudjanak teljesíteni a szerb ajkú jogászokkal. Rámutatott arra is, hogy akkreditált magánegyetemek jövőbeni hallgatói is pályázhatnak és hangsúlyozta, hogy az ösztöndíj feltétele, hogy első ízben felvételizzenek a jogászképzés első évfolyamára a Szerb Köztársaság területén. Elmagyarázta azt is, hogy a jogászhallgatók is megkapják az MNT általános felsőoktatási ösztöndíját és ehhez csatolják még plusz a jogászösztöndíjat, vagyis így fedezhetik még a tandíjukat is, ha magánegyetemet választanak.

Lulić Emiltől azt is megtudtuk, hogy a Vajdasági Jogászösztöndíj Program keretében tíz jövendőbeli jogászhallgatót tudnak támogatni.

– A jogászösztöndíjjal le tudjuk venni a hallgatók válláról azt a terhet, hogy az anyagiakon kelljen gondolkodniuk, és lehetővé tesszük számukra, hogy amennyiben nem az állami költségvetés terhén tanulnak tovább, fedezni tudják a tandíjat. A Vajdasági Jogászösztöndíj Program másik eleme egy szerb nyelvi képzés, amely lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy a szerb ajkú, jövendőbeli jogászokkal egyenjogúan tudják művelni a szakmát. Ezenkívül a magyar nyelvű terminológia ismerete egy olyan többletet jelent számukra, amely a szerb ajkú kollégáiknak nem adatott meg – hangsúlyozta Lulić Emil. A jogászösztöndíjra június 30-áig lehet jelentkezni.

Tóth Kornél, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola igazgatója a találkozón elmondta, hogy diákjaik hatvan-hetven százaléka szándékozik továbbtanulni, és reméli, hogy lesz majd közöttük, aki a jogi pályát választja. Rámutatott, hogy a jogi pálya iránt az utóbbi években csökkent az érdeklődés, ezért reméli, hogy az MNT ösztöndíjprogramja fellendíti a szakma iránti érdeklődést.

Fotó: Gergely Árpád

A zentai tájékoztató után a Magyar Nemzeti Tanács képviselői a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola tanulóinak is beszéltek a komplex ösztöndíjprogramról és a jogászösztöndíjról. A diákokat és a jelenlevőket Zombori Imre igazgató köszöntötte.

Az iskola tanulóit a továbbtanulási terveikről kérdeztük. A mérgesi Kricskovity Lariszát, az intézmény negyedikes diákját érdekli a jogász szakma. Elmondása szerint egy magyarországi felsőoktatási intézménybe is fog felvételizni, mivel még nem döntötte el véglegesen, hogy az anyaországban vagy Szerbiában szeretne továbbtanulni. Van rá esély, hogy a jogászösztöndíj miatt az utóbbi lehetőséget fogja választani.

Kricskovity Larisza

A ludasi Varga Zita, az iskola közgazdasági technikus szakának végzős tanulója a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra szeretne beiratkozni.

Varga Zita

– A tanítói szakra fogok felvételizni. Nagyon tetszik ez a szakma, és szerintem itthon is tudom tanulni. Azért szeretnék itt maradni, mert nem vágyok arra, hogy külföldön éljek. Eddig nem jártam utána az ösztöndíjlehetőségeknek, ezért jónak tartom ezt a tájékoztatót – mondta el a negyedikes tanuló.