2021. július 26., hétfő

Nagyszabású csatornázás júniustól

Ada község 5,5 milliárd dinár állami támogatást kap a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére és a szennyvíztisztító kapacitásának bővítésére

Az adai képviselő-testület csütörtök esti ülésén törölte a szennyvízhálózatot abból a községi határozatból, amely alapján a vízvezeték felújítása és a vízgyár kiépítése mellett a szennyvízcsatornát is köz- és magántőke társításával kívánta megvalósítani az önkormányzat. Bilicki Zoltán adai polgármester indoklásában elmondta, hogy beérni látszik a szennyvízhálózat kiépítésére fordított munkájuk, mert a községi önkormányzat néhány napon belül aláírja az utóbbi évtized legnagyobb infrastrukturális beruházásáról szóló szerződést, amelynek révén 5,5 milliárd dinár állami támogatást kapnak a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére és a szennyvíztisztító kapacitásának bővítésére.

– A Szerbia és Kína közötti államközi megállapodás alapján országszerte hetven községben építik ki a szennyvízhálózatot és a szennyvíztisztító rendszert, ami több körben valósul meg. Az első körben Vajdaságból Újvidék városa mellett Ada község került bele ebbe a projektbe. Községünk esetében ez körülbelül 5,5 milliárd dináros támogatást jelent. Ez duplája annak az összegnek, amely az elmúlt 12 évben közpénzből infrastruktúrára lett fordítva Ada községben – magyarázta Bilicki Zoltán. – Ebből a pénzből megépül a teljes szennyvízhálózat Adán és Moholon, valamint a moholi szennyvíztisztító a jelenlegi kapacitása háromszorosára bővül, illetve kiépül a Tiszába torkolló kivezető ág, ami jelenleg a folyópartig készült el. A kivitelező kiépíti a rácsatlakozási lehetőségeket, aknák nélkül a háztartásokig, valamint, ha megsérti az aszfalt vagy a beton úttestet, illetve szükség szerint át kell, hogy vágja azt, akkor újraaszfaltozza vagy -betonozza az egész utcát. A tervek alapján június folyamán intenzíven megkezdődik a szennyvízhálózat építése. Információim szerint nem egyesével, hanem egyszerre legalább tíz vagy több utcában kezdik meg a munkálatokat. 2012 őszén kezdtünk el dolgozni a szennyvízhálózat kiépítésén, és azóta nagy összegeket fordítottunk rá. Viszont a munkálatok üteme nem volt olyan, amilyennek szerettük volna, ezért egyes személyek, háztartások nem csatlakozhattak a szennyvízcsatorna-hálózatra, noha már több mint 8 éve kifizették azt. Ezektől a személyektől, családoktól bocsánatot kérek! Tudatom velük, hogy azokban az utcákban, ahol befizették a rácsatlakozási díjat, előnyt élveznek. Biztos vagyok abban, hogy év végéig minden olyan utca, ahol már legalább egy-két háztartás kifizette a rácsatlakozást, megkapja a szennyvízhálózatot – közölte a polgármester.

Bilicki Zoltán képviselői kérdésre válaszolva hozzátette: a 2012 szeptemberében meghatározott rácsatlakozási díj változatlan marad, vagyis 200 eurónak megfelelő dinárérték. Megjegyezte, hogy ez majdnem elegendő, hogy az önkormányzat kiépítse a telkeken belül az aknákat, amit a Standard kommunális közvállalat fog elvégezni. A nyugdíjas háztartásoknak lehetőségük van arra, hogy 24 hónap alatt fizessék ki a rácsatlakozási díjat, a többieknek erre 12 hónapjuk van. Felhívta a figyelmet, hogy Adán és Moholon is vannak olyan telektulajdonosok, akik több évtizede úgy vásárolták meg a telkeket, hogy ehhez jár a teljes közművesítés, viszont ezt nem kapták meg. A polgármester bejelentette, ha fel tudják mutatni a szerződést, hogy kifizették a telket, akkor nekik nem kell rácsatlakozási díjat fizetniük.

Az adai képviselő-testület egyébként 14 napirendi pontról döntött a csütörtök esti ülésén, amelyen a képviselők megszavazták egyebek között a községi költségvetés idei első átütemezését. Eszerint 43,2 millió dinárral növekedett költségvetés, amely jelenleg 750,3 millió dinár. Emellett a testület módosította Ada és Mohol település átfogó szabályozási tervét, jóváhagyta az Adica üdültetési közvállalat számára, hogy ingyenes idényjegyeket biztosítson a strandfürdőbe a községi általános iskolás diákoknak. Továbbá elfogadta az Adica, a községi válságtörzs és a Szarvas Gábor Könyvtár múlt évi munkajelentését, illetve a könyvtár idei munkatervét is.