2021. szeptember 25., szombat

Főszerepben a gyógynövények

Folytatódik a néhány évvel ezelőtt sikeresen zárult Agrinno projektum

Az elmúlt években Szerbia több olyan nemzetközi projektum részese volt, amelyek célja a hazai mezőgazdaság felzárkóztatása a világpiaci igényekhez, illetve a honi agrártechnológiai eljárások fejlesztése. Ilyen ügyet szolgált a néhány évvel ezelőtt megindult Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében létrejött Agrinno projektum is. A mezőgazdasági termelés javítása volt a célja, a zöldség és konyhakerti növények termesztése során használatos új technológiák felhasználásának gyakorlati bemutatása, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló földterületeket minél jobban kihasználják a gazdák.

A projektum folytatása nem volt kérdéses. A vállalkozási és foglalkoztatási lehetőségek javítása a határon átnyúló régióban innováción alapuló mezőgazdasági gyakorlatok révén – Agrinno 2 elnevezéssel – 2021. január 1-jén elkezdődött a projektum második része is. Az Agrinno 2 projektum általános célja a gyógynövények termesztésének és feldolgozásának elősegítése, aktualitása a gyógynövények iránti növekvő igény, és a gyógynövények termesztésére kiváló, de jelenleg parlagon álló földterületek minél szakszerűbb kihasználása.

Čedomir Božić felszólal a konferencián (Fotó: vojvodina.gov.rs)

A projektum gyakorlati részekén, azok a személyek, akik akár kisebb földterületet is birtokolnak, szakképzésben részesülnek, s elsajátíthatják, hogyan kell kihasználni a területet, illetve a rendelkezésre álló forrásokat gyógynövények termesztésére. Mindezt természetesen összhangban a minél magasabb minőségi és mennyiségi elvárásokkal. Hogyan érhető el minél jobb minőség kis területen termelve, és hogyan lehet ebből minél több tőkét kovácsolni.

Az első megvalósuló tevékenységek között a vezető partner által szervezett szemináriumok szerepelnek Futak, Zombor és Versec mezőgazdasági középiskoláiban. A projektum partenerei  az Újvidéki Növénynemesítési és Konyhakertészeti Intézet, továbbá a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság, az Európai Ügyek Alap, valamint a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Pénteken a Római-sáncoknál, az újvidéki növénynemesítő intézetben mutatták be a határon átnyúló kezdeményezést. A konferencián jelen volt Čedomir Božić tartományi mezőgazdasági titkár is.

„A mezőgazdasági innovációk alkalmazása, amely ennek a projektumnak a célja, mindenképpen segítséget fog nyújtani a vidéki környezetben élő munkanélkülieknek abban, hogy termelhessenek a kertjeikben, növeljék a hozamot, s egyúttal az ebből származó profitot is” – hangsúlyozta a mezőgazdasági titkár.