2022. augusztus 14., vasárnap

Helyi közösségi választások Csóka községben

Bemutatjuk a községhez tartozó falvak listáit

A Csóka községben tartandó helyi közösségi választásokon összesen 7 helyi közösség vezetőségét választják meg a polgárok. Csókán kívül a községhez tartozó falvak is listát állítottak.

Padén a Változást, jövőt Padénak! – Ripczó Krisztián elnevezésű lista indul 13 képviselővel. Legfőbb törekvéseik közé tartozik a rendezett utcák kialakítása, a meglévő infrastruktúra fejlesztése és karbantartása, Padé és környékének fásítása, a piactér mielőbbi felújítása, a Tito marsall és a Kis Mihály utca közötti terület parkosítása. Emellett szeretnék megakadályozni a helyi járulékok újbóli bevezetését, kezdeményezik a Szervó Mihály Általános Iskola teljes felújítását és a helyi közösség által bérbe adott legelők és mezők igazságos elosztását. A lista képviselői fontosnak tartják még a sport, a művelődés, a civil szervezetek és az egyházközösségek támogatását is.

A lista képviselői a helyi közösségi választásokkal azt szeretnék elérni, hogy a falunak erős vezetősége legyen, és esélyt biztosítsanak a falu életének javítására. Ripczó Krisztán listavezető szerint nem ők 13-an szeretnék irányítani a falut, hanem a lakosokkal együtt.
A Jövőt Hódegyházának – Szokol Csaba elnevezésű lista képviselői elmondták, hogy büszkék szülőfalujukra. Megválasztásukkal szeretnék folytatni mindazt, ami jól működik a faluban, mint például a szemétszedés vagy az utak rendezése.
Az Együtt Tiszaszentmiklósért lista is hasonló célokat tűzött ki maga elé, mint a többiek. Szem előtt tartják a fásítás kérdését, a szeméttelep rendezését, emellett szeretnének megfelelően együttműködni a civil szervezetekkel és az egyházakkal, az iskolával és az óvodával, valamint az önkormányzattal. Hozzáteszik, hogy fontos számukra a polgárok ajánlata.

A Változást, jövőt Padénak! lista képviselői
A Változást, jövőt Padénak! lista képviselői

A Falvainkért együtt – Ábrahám Ildikó lista képviselői Feketetó és Kanizsamonostor képviseletében fogtak össze. Szeretnék felszámolni az illegális szemétlerakót, és rendezni a hulladéklerakás kérdését, emellett számukra is fontos a falvak közterületeinek karbantartása és a helyi közintézmények fennmaradása.
A Közösen egymásért! – Varga Ákos lista egy régóta fennálló problémát szeretne megoldani: megválasztásukkal igyekeznének visszaállítani Egyházaskér orvosi ellátását, hiszen jelenleg a vizsgálatok miatt utazniuk kell a falubelieknek. Emellett a migránshelyzet is nagy gondot jelent a faluban, és erre is szeretnének áthidaló megoldást találni.
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, május 23-án, pünkösd vasárnapján, helyi közösségi választásokat tartanak Csóka községben.