2022. augusztus 12., péntek
SZABADKAI HISTÓRIÁK

Sandr du Boa és Cica győzelme

Száz évvel ezelőtt Szabadkán nagyszabású lóversenyt tartottak, amelyről a Bácsmegyei Napló egy részletes tudósításban számolt be. Ebből az írásból képet kaphatunk arról, hogyan is zajlottak a lovassport-események városunkban az első világégést követően.

A Bácsmegyei Napló 1921. május 24-ei száma A suboticai lóversenyek címmel tudósított az előző nap megrendezett futamokról. A helyszínre különvonatok szállították a nézőket.

„Csudálatosan kedvező időben futtatták le a vasárnap délutáni lóversenyeket. A derült égboltozaton melegen sütő nap erejét ellensulyozta az enyhén fujdogáló májusi szél. A versenyek iránt kisebb érdeklődés nyilvánult meg, mint a mult évben, a mezőnyök is üresebbek voltak, de a versenyeken ott volt a város szine-java, a futtatások némelyike pedig valóban elsőrendű sportélvezetet nyujtott.

Délután két óra felé kezdődött a felvonulás. Négyes fogatok, könnyű homokfutók, vágtattak végig a főutcán a versenytér felé, az állomáson pedig sok-sok kocsiból álló vonat várta azokat, akiknek nincsen fogatuk. Csupa gyönyörű, ujonan átalakított harmadik osztályu kocsiból állott a vonat, amelyen a főispántól kezdve a kis bankfiuig három dinárért tette meg az utat a közönség. Fél háromkor indult el a különvonat és három órára tavaszi szinekben pompázott a tribün. Lenge fehér ruhákat lebegtetett a szél és egy-egy jóakaratu fuvallata látni engedte a pókhálóharisnyákon keresztül a finom metszésű bokákat" – olvasható a napilapban.

Miután a szabadkai közönség megérkezett a lóversenypályára, a futamok is megkezdődtek.

„Amikor mindenki elhelyezkedett, rázendített a lovasdivízió zenekara, alighogy elhangzott az utolsó akkord, három lovas haladt el csendes galoppban a tribün előtt a Gazdák versenyé-nek nevezettjei. Rózsa Imre két lova a Lepke és az Ifjuasszony indult, meg a Morno Mamuzsics Imre kancája. Az indulók elhelyezkedtek a startnál és a következő percben csengetés jelezte, hogy a start sikerült, folyik a verseny. Lepke már az indulásnál előkerült és végig vezetve három lóhosszal befutott az Ifjuasszony előtt.

I. Lepke

II. Ifjuasszony

Táv: 1600 m. Totalizatőr: 10:10"

A gazdák versenye után a közönség akadályversenyeket tekinthetett meg. Először a tiszti akadályverseny következett, amelyen egy bizonyos „Kosztics őrnagy" győzött Kotoj nevű lovával. Ezt követően egy izgalmas megmérettetésre került sor, amelyen egy bukás is történt.

„A suboticai akadályversenyben is a favorit győzött. Sandr du Boa (Nauer Rudolf, lovas Csanics kapitány) és a Belanovics őrnagy Plava-ja (lov. Ransovics Velimir) haladnak elől, míg Kondor (Csedomir Kiznics) az első akadálynál visszamarad. A tribün előtti akadályt Plava elüti, a lovasa földre esik, de szerencsére nem történik semmi baja. Sandr du Boa ezalatt száz méterre előre tör és Kondor beéri Plavát. A második helyért indul most meg a küzdelem, amely végre is Plava győzelmével végződik.

I. Sandr du Boa

II. Plava

III. Kondor

Táv: 3600 m. Tot.: 10:11" – írták a versenyről a Bácsmegyei Naplóban.

A Bácsmegyei Napló tudósítása szerint a legjobb versenyt az utolsó futam hozta el, bár a célegyenesen itt is a legesélyesebb paripa vágtatott át legelőször.

„A srbobrani verseny, az utolsó futtatás sportszempontból a legszebben sikerült. Lelbach István lovát, a Cicá-t tippelték a legtöbben de erős pártja volt a Pává-nak is (Vojnics Simon lova), amelyet Dobi Ferenc lovagolt, a harmadik induló Legyező, Lelbach Júlia lova, lovagolta Palázsdi Ferenc. Az 1800 méteres távot pontosan két perc alatt futották meg. Az iram már a start után nagyon erős, a három ló egymás mellett szalad és csak az egyenesben marad le Legyező. A mások két ló hatalmas finist futott meg.

I. Cica

II. Páva

Tot.: 10:16"

A versenyek ismertetése után a tudósítás névtelen szerzője végül magát a sporteseményt így értékelte:

„A verseny rendezése nem hagyott semmi kívánnivalót pontosan meghatározott időre indultak el és a versenyek végeztével nyomban megjelent a zsűri páholyán az eredményt jelző tábla. A totalizatőr nagyon keveset forgalmazott és még kevesebbet fizetett, minthogy minden egyes futamban a favoritok futottak be."

Théodore Géricault: Az ebsomi lóverseny
Théodore Géricault: Az ebsomi lóverseny