2022. december 9., péntek

Tájékoztatás az integrációs szerződéssel rendelkező nyertes pályázóknak

Közérdekű tájékoztatást hozott nyilvánosságra a Prosperitati Alapítvány saját Facebook-oldalán. „A beérkezett megkeresések alapján Alapítványunk felmérte az érvényes integrációs szerződések módosítási lehetőségeit, mindezek után pedig a következőkről értesíti az integrációs szerződéssel rendelkező nyertes pályázókat" – áll a szöveg elején.

– Annak érdekében, hogy a támogatási szerződésben (VKTSZ) foglalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesíteni tudják, az Alapítvány, abban az esetben, ha egy integrátor megszegte az integrátori szerződésben rögzített kötelezettségeit, engedélyezi új integrátori szerződés megkötését, de csakis kizárólag az adott pályázati kiírásban nevesített integrátorok egyikével – ebben az esetben nem kerül sor az Alapítvány és a Pályázó között megkötött VKTSZ megszegésére – hívja fel a figyelmet a közlemény, kiemelve, az alapítvány az új szerződés szerinti teljesítést elfogadja a fenntartási időszakban vállalt beszállítói kötelezettségek teljesítéseként.

– A pályázó az új integrációs szerződés megkötését követő nyolc napon belül köteles annak egy másolati példányát benyújtani az alapítványi területi irodába, amelynek alapján munkatársaink elkészítik a VKTSZ módosítását. Ugyanakkor a mindenkor megkötött integrátori szerződés a termelő és az integrátor között létrejött jogviszony – nyomatékosítják a Prosperitati tájékoztatásában.

Ahogy azt hangsúlyozzák, a vitás kérdéseket a felek egymás között békés úton vagy a szerződésben foglalt egyéb módon kötelesek rendezni.