2021. június 21., hétfő

Korszerű örökségvédelem

A törvénytervezet több újdonságot tartalmaz

Mint a kulturális örökségről szóló törvény tervezetének újvidéki nyilvános vitáján elhangzott, e fontos területet 27 éves, terminológiai szempontból és más tekintetben is elavult jogi megoldások szabályozzák.

A tervezhet szerint újdonságnak számít, hogy a kulturális örökség védelme 5 évre szóló stratégia alapján valósul majd meg köztársasági szinten, s ezzel összhangban készül el a tartományi munkaprogram is. A készülő törvényben megjelenik a kulturális érték fogalma is, amely anyagi és szellemi kulturális értéket foglal magába.

Dragana Milošević tartományi művelődési titkár megelégedésének adott hangot, hogy a törvénytervezet nyilvános vitájának első állomása Újvidék volt, s a jogszabály tervezete a köztársasági és a tartományi illetékesek aktív együttműködésével készült.