2021. július 24., szombat

Reményt és esélyt adni

Szilágyira látogatott az Magyar Nemzeti Tanács vezetősége

Mgr. Hajnal Jenőnek, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének vezetésével pénteken Szilágyira látogatott el az MNT vezetősége. A küldöttség a nyugat-bácskai falu művelődési egyesületének és oktatási intézményének vezetőivel, valamint a helyi plébánossal beszélgetett.

Mgr. Hajnal Jenő a következőket nyilatkozta a szilágyi helyzetképpel kapcsolatban:

– Nyugat-Bácska újabb települését kerestük fel, Szilágyit. A helyi, fogyóban lévő közösség keresi helyét, azokat az esélyeket, amelyek reményt, bizakodást adhatnak. Egy ilyen találkozásnak az az alapvető feladata, hogy az emberekben, az itt élőkben azt a bizodalmat, hitet felébresszük, hogy munkával, összefogással a világ megváltoztatható. Szilágyin most nagyon rövid távú célokat, feladatokat tűztünk ki: a művelődési egyesület épületének rendbehozatalát, az első világháborús emlékmű fölújítását, egy színházi előadás elkészítését, egy-két alkalmi rendezvényt, vendégszereplés szervezését. Mindezek az év végéig olyan bizakodásra okot adó alkalmakat teremthetnek, amelyek az embereket nemcsak önmaguk felé, hanem a falu felé, a szülőföld iránti szeretet felé fordítják. Művelődési egyesület, oktatási intézmény vezetőjével beszélhettünk, és számunkra nagyon kedves, hogy a helyi plébános is jelen volt, akivel közösen pillanatok alatt szót tudtunk érteni abban, hogy mindannyian érezzük azoknak a feladatoknak a felelősségét, amelyet itt, Szilágyin a legrövidebb időn belül meg kell valósítani, hiszen enélkül kiveszik az emberekből az a hit, bizakodás, remény, amely lehetővé teszi a közösség építését. A pillanat, a holnap itt van a küszöbön, az pedig a cselekvésről, a tenni akarásról kell hogy szóljon – mondta az MNT elnöke.

A küldöttség tagjai között volt Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, Gyetvai Tímea, az MNT pénzügyi vezetője, Lulić Emil, az MNT hivatalának vezetője, Turkál Marianna és Szlákó József, az MNT tagjai. A konstruktív jellegű megbeszélésen jelen volt továbbá Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Dubacz Éva tartományi képviselő, Pelt Ilona tartományi segédtitkár, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének elnöke, Péter István, Apatin község polgármesteri tanácsosa, a VMSZ Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének alelnöke, ft. Kurin István, szilágyi és kupuszinai plébános, a szilágyi József Attila Művelődési Egyesület képviseletében pedig Surján Csaba (elnök), Francia Klára, Surján Kanyó Csilla, Bársony János.