2021. augusztus 4., szerda

Mit hoz Zombornak a területrendezési terv?

Szerbia 2035-ig terjedő területfejlesztési tervének javaslata Zombor vonatkozásában semmi lényeges újítást nem tartalmaz, viszont megismétel néhány, már korábban megfogalmazott feladatot. Ilyen a Szabadkára vezető út felújítása, egy komoly közlekedési folyosó kialakítása 10-es számú korridorig, körzeti szeméttelep létrehozása, valamint a katonai repülőtér polgári hasznosítása.

A terv a Nyugat-bácskai adminisztratív körzet központját, Zombort másodlagos nemzeti jelentőségű városi központkén kezeli. Ebbe a kategóriába sorolja egyébként Nagybecskereket és Versecet is.

Szerbia fejlesztésében a tervezet a közlekedési infrastruktúrát helyezi előtérbe, ebbe beletartozik Zombor is. A folyami közlekedésben az apatini kikötő és a Zombor közelében lévő dokk is szerepet kap, azzal, hogy mindkét helyen nemzetközi jelentőségű logisztikai központot kellene kialakítani.

Ismét a terv részét képezi a béregi határátkelő sokat emlegetett átalakítása és modernizálása, valamint Horvátország felé a bezdáni vámház rekonstrukciója. 2035-ig az állam föl akarja újítani a közutat Zombortól Szabadkáig, illetve Palánkáig, valamint megépíteni a gyorsforgalmi utat Nagykikindáig, illetve a román határig. A terv részét képezi a működő vasútvonalak felújítása.

A kerékpáros korridorok közül az EuroVelo 6 Béregnél lép be Szerbiába, áthalad Zomboron, Apatinon, majd Gomboson és folytatódik Palánka irányába.

A fejlesztési terv még működőnek tekinti a zombori döghamvasztót, és bezárását javasolja, noha ez 2020 derekán már megtörtént, és újra napirenden tartja a körzeti szemétlerakó kiépítését.

Pancsováról üzemanyag vezetéket terveznek tározókkal egyéb városok mellett Zomborig is.

A fejlesztési terv összeállítói kezdeményezik, hogy a hajdani megyeháza előtti park, az egykori Erzsébet-liget kerüljön fel a védett természeti övezetek listájára.