2022. január 27., csütörtök
A TESTVÉRVÁROSOK VILÁGNAPJA

Gyümölcsöző kapcsolatok

Szabadkának összesen harminckét várossal van partneri és testvérvárosi együttműködése

1957. április 28-án a franciaországi Aix-les Bois-ban megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége. E nap emlékére ünnepeljük minden évben a testvérvárosok világnapját. Ebből az alkalomból kérdésekkel fordultunk a városi önkormányzathoz, amelyben Szabadka testvérvárosi együttműködéseiről érdeklődtünk. A kérdéseinkre írásban Ercsi Hargita, a Szabadkai Városi Tanács idegenforgalommal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja válaszolt.

Ercsi Hargitától megtudtuk, hogy Szabadka első, testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodását Szegeddel kötötte meg 1966-ban, amelyet 2004-ben Magyarország Európai Unióba való csatlakozása alkalmával megújítottak. Az eddigi utolsó partnertelepülési megállapodást pedig Beranéval (Montenegró) kötötte a város. Városunknak jelenleg összesen harminckét partner- és testvérvárosa van. Szabadka ilyen kapcsolatokat például a magyarországi Budapesttel, Debrecennel, Péccsel, Tompával és Ásotthalommal, valamint az olaszországi Iseóval, vagy éppen a kínai Shaoxinggal ápol.

Szabadka aktív testvérvárosi kapcsolatokat és egyéb együttműködési formákat ápol elsősorban a szomszédos országok településeivel, de más európai városokkal is, mivel felismerte a regionális együttműködés és az önkormányzatok közötti projektek fontosságát. Az együttműködés sok esetben közös projektekben valósul meg, többek között a kultúra, gazdaság, sport vagy a civil szféra területén történő kooperációval. A testvérvárosi kapcsolatok célja, hogy elősegítsék egymás jobb megértését, közelebb hozzák egymáshoz a különböző kultúrákat és a határokon átívelő projektek létrejöttét.

Csakis pozitív hatásokról számolhatunk be. Az utolsó egy évben a koronavírus okozta nehézségek miatt ezek a kapcsolatok nem túl intenzívek, hisz nem volt lehetőség közös események, látogatások megszervezésére” – írta a tanácstag.

Ercsi Hargitától megkérdeztük, hogy Szabadkának milyen előnyei származnak a testvérvárosi kapcsolatokból. Válaszában a tanácstag az e fajta együttműködésekből származó gazdasági előnyöket emelte ki.

Többek közt részt veszünk egymás kiállításain, a gazdasági kamaráink közös programokat szerveznek, ahol üzletemberek tudnak beszélgetni egymással. Ennek az együttműködésnek jó példája a Szabadkán minden évben megrendezésre kerülő Szabadkai Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár.

Szomszédsági Programokat az IPA-program fedi, amelyek keretében Horvátországgal és Magyarországgal voltak és aktuálisan is vannak közös pályázataink. Jelenleg három IPA-projekt van folyamatban, ebből kettő Magyarországgal és egy Horvátországgal. A magyarországi projektek az OPTI BIKE 2, mely kerékpárutak építését és a határokon átnyúló forgalom ösztönzését támogatja, illetve az INPUTRANS program keretében Szabadka egy intermodális, a közúti és a vasúti áruszállítást összekapcsoló logisztikai központ helyét határozza meg, majd pedig erre készül el egy ötletterv és egy hatástanulmány is. A program célja a vasútfejlesztéshez kapcsolódó, határon átnyúló gazdaságélénkítés megalapozása, valamint a vasútvonal térségfejlesztő hatásainak erősítése. A Horvátországgal lévő projekt célja a szabadkai középületek energiahatékonyságának növelése és a megújuló energiaforrások elősegítése. A céleszközök felhasználásának keretében két iskola energetikai rekonstrukciója készül el, és több épületre kerülnek napelemek” – írta Ercsi Hargita, hozzátéve, hogy a testvérvárosok között tapasztalatcsere is történik.

A tanácstag a fentiekhez hozzátette, hogy az elmúlt időszakban a testvérvárosi együttműködés a kultúra és a turizmus területén is gyümölcsözőnek bizonyult. Ezen sikerek egyike a ColourCoop projekt lezárása, melynek részeként új kulturális központok épültek, ahol kiállításokat, különböző kulturális programokat és kreatív műhelymunkákat szerveznek. Ezeken a rendezvényeken különböző népcsoportok tagjai ismerhetik meg egymás kulturális értékeit, hagyományait, művészi eredményeit és művészeit. A projekt ezenfelül részletes kulturális és idegenforgalmi információkkal és célzott hírkampányokkal segíti elő a magyar–szerb határtérségen belüli kulturális együttműködés és idegenforgalom fejlődését.

Szabadka első testvérvárosi együttműködését Szegeddel kötötte
Szabadka első testvérvárosi együttműködését Szegeddel kötötte

Végezetül megkérdeztük, hogy a közeljövőben mely várossal köt Szabadka testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodást.

Nagyon intenzívek a gazdasági kapcsolataink az olasz cégekkel, mivel nagy számban vannak jelen a térségeben, és valószínűleg testvérvárosi megállapodást fogunk kötni az olasz Busto Arsizio várossal, mely Észak-Olaszországban, Lombardia régióban helyezkedik el. Szabadkán több olasz cég van, és elsősorban ezért ajánlatos egy ilyen szintű együttműködés megalapozása. Nem véletlen ez az együttműködés, hisz Olaszországnak tiszteletbeli konzulátusa is van Szabadkán” – írta válaszában Ercsi Hargita. Hozzátette, hogy városunkban van a magyar és horvát konzulátus is, melyek szintén az országok közötti kapcsolatok elősegítését és azok intenzitását ösztönzik.