2021. május 12., szerda

Új elnök a topolyai nyugdíjas-egyesületben

A közelmúltban megtartotta évi közgyűlését a topolyai községi nyugdíjas-egyesület. Erről kérdeztük Ortó Károlyt, az egyesület új elnökét, aki az elmúlt években alelnökként tevékenykedett.

– Ezen a közgyűlésen lezártuk a tavalyi évet, és többek között tisztújításra is sor került, mivel a korábbi elnökünk, Dragutin Lekić december 19-én elhunyt, új elnököt kellett választanunk. Ezenfelül elfogadtuk a tavalyi év tevékenységeink megvalósításáról szóló jelentést, a költségvetést, illetve az idei évi tervet, valamint átadtunk egy plakettet és három köszönőlevelet azoknak a tagoknak, akik a legaktívabban vettek részt az egyesület tavalyi munkájában. Plakettben a krivajai helyi szervezet elnöke, Matolcsi József részesült, köszönőleveleket pedig három tagunk vehetett át. A felügyelőbizottságunk elnöke Vasiljević Bogoljub, Szenti László a tüzelő- és egyéb beszerzéssel megbízott bizottságunk elnöke, és Kovács János, aki évek óta lelkiismeretesen dokumentálja egyesületünk eseményeit, és elektronikusan archiválja az utókor részére.

Említette, hogy elfogadásra került az idei évi munkaterv. Tekintettel a jelenlegi pandémiás helyzetre, milyen tevékenységeket tudtak tervezni?

– Természetesen idén is az alapszabályzattal összhangban próbáltuk meg elkészíteni a terveket. Továbbra is igyekszünk segíteni a nyugdíjasoknak jobbá tenni a hétköznapjaikat. A terveinkben előirányoztunk kirándulásokat, sporttalálkozókat, a kézimunkacsoport tevékenységét, kiállításokat, a képzőművészeti csoport folyamatos munkáját. Itt azért el kell mondanom, hogy ezeknek a terveknek a megvalósulása nagyban függ majd a helyzet alakulásától. Ezeken kívül továbbra is foglalkozunk jogsegélynyújtással is a lehetőségeinkhez mérten. Terveink között szerepel a már megszokott tíznapos gyógykezelés különböző gyógyfürdőkben, a téli tüzelő kedvezményes beszerzése, tehát meg szeretnénk tartani az eddigi tevékenység ütemét.

Egyéb szociális és egészségügyi téren miben tudnak a nyugdíjasok segítségére lenni?

– A tavalyi évben egy szakbizottságból kettőt alakítottunk. Az egyik éppen az egészségüggyel, a másik pedig a szociális kérdésekkel foglalkozik. Az első vezetője egy nagyszerű szakember, dr. Grujo Milošev, aki két nővérrel együtt segít a tagok ilyen irányú ügyintézésében, a szociális helyzettel foglalkozó bizottság elnöke Lestár Tibor, aki a Vöröskeresztben tevékenykedett, és a lehető legközelebbről ismeri a nyugdíjas lakosság szociális problémáit.