2021. április 19., hétfő
EGYHÁZI VEZETŐINK HÚSVÉTI GONDOLATAI

Újraindítás 2021

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk." Róm 10, 9-10

Feltámadást ünneplő keresztyén testvéreim!
Ki ne szeretne üdvözülni? Az üdvösség kérdése minden vallás, azon belül minden hívő központi kérdése. Az üdvösség az örök élet és örök boldogság állapota elérésének lehetősége. Lehetőség, mivel húsvét ünnepében a halál legyőzetett, és megnyílt az örök élet kapuja Jézus Krisztus feltámadásában.
Számunkra ez egyfajta útleírás. Nem véletlenül előzi meg a húsvétot a negyven napos böjti, bűnbánati időszak. Nem véletlenül kapcsolódnak szorosan egybe a nagyhét eseményei. A Teremtő Istenhez vezető út leírása ez. Mintegy életút, mely a keresésből, a bűnbánaton és megalázkodáson keresztül, a Jézussal való személyes találkozáson át elvezet az üdvösség állapotába, az örök életbe.
Húsvétot ünneplő testvérek. A húsvéti valóság hittel történő megragadása nem egyszerű lehetőség. Legtöbbünket még mindig a valódi, őszinte keresés, az istenkeresés határoz meg. A külsőségek, a félelmek, az anyagi javak hajszolása mind-mind erősítik bennünk a bizonytalanságot, és a „keresés" egyre távolabbi lehetőséggé válik. 2021-ben is, az idei húsvétot a környezetünk felől érkező bizonytalanságban ünnepeljük. Együtt lehet-e a család, vagy nem? Elmehetünk-e a templomunkba úgy, mint régen? Az egész idei év is oly bizonytalan lesz, mint a tavalyi, és félelemben kell élnünk? Halálfélelemben?
Húsvét ünnepe – Jézus Krisztus feltámadása a halálból – nem a félelmet és gyengeséget hozta el. Jézus halál feletti győzelme kellene, hogy erősítse meggyengült hitünket, és bátorítson arra, hogy mindenekelőtt bűnbánatot tartva újra indítsuk magunkban az istenkeresés lehetőségét, majd húsvéti hittel feltöltekezve, törekedjünk arra, hogy szívvel tudjunk hinni Őbenne, és szánkkal mindenkor vallást tudjunk tenni a mi Feltámadott Urunkról.
Úgy érzem, ez nagyon hiányzik az idei ünnepből. Az erős, élő, bátorító hit! Ezért is fontos az újrakezdés, az újraindítás, ezért fontos az Isten keresése és megtalálása. Mert Ő nem fordul el tőlünk soha. Talán éppen arra vár, hogy mi is elkezdjük Őt tiszta szívvel keresni. Így, a találkozásban adhatja meg nekünk a húsvéti örömöt és hitet, a feltámadásba vetett hitet. Így erősíthet meg, így veheti el félelmünket. Így munkálhatja Szentlelke által azt, hogy a húsvét ünnepe elsősorban ne „családi ünnep" legyen, hanem annak a Teremtő Istennek az ünnepe, aki Egyszülött Fiát támasztotta fel a halálból! Az ebben való hit vezethet üdvösségre.
Mikor üdvözülsz? Pál apostol így fogalmazza meg: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz."
Adja meg a Teremtő Isten, hogy egyre többen tudjunk szánkkal hitvallást tenni, és szívünkkel hinni a húsvéti örömben!
Az Úr feltámadt, valóban feltámadt!
Áldott, békés húsvéti ünnepet kívánok mindnyájunknak Isten bőséges és gazdag áldásával!
Erős Vár a mi Istenünk!