2021. október 23., szombat

Komp nélkül marad Tiszatarrós?

A Tiszán való átkelés helyett most negyven kilométeres kerülőúton jutnak el a gazdák a földükhöz

Tavaly novembere óta nem közlekedik a tiszatarrósi (Taraš) komp. A Tisza bal partján fekvő, ezerlakosú bánáti település földművesei egy évszázada így juthattak át a bácskai oldalon levő földükhöz. Ez a lehetőség most nem áll a rendelkezésükre, a tavaszi munkálatok pedig hamarosan elkezdődnek.

Tiszatarróst az Európai Gólyafalu elnevezésű településként ismerik. A napokban viszont azért emlegetik, mert nem közlekedik a komp. Az acélhuzalt is kihúzták már a folyóból, mivel a nemzetközi előírások szerint ilyen módszerrel többé nem lehet átkelni a folyón. A kompot hajónak kell vontatni, amit viszont csak megfelelő képesítésű személy végezhet. Ki kell építeni a partot is. Mindehhez persze pénz kell – ami nincs.
– Három és fél hónapja nem dolgozik a kompunk. Az erről szóló kormányrendeletet augusztus 28-án hozták meg, de azóta semmi sem történt. Tárgyalunk a nagybecskereki önkormányzattal, amely hajlandó segíteni, de természetesen ehhez mi is hozzájárulunk – hallottuk a helybéli Dragana Žegaractól, aki öt évvel ezelőtt tért vissza családjával a szülőfalujába.

Elkezdődnek a tavaszi mezőgazdasági munkálatok és a tiszatarrósiak kénytelenek most a mezőgépeikkel kerülőúton menni, ami nem alakalmas a mezőgépek forgalmára.
– A Tisza túloldalán van földem, ami sokat jelent a családomnak. A komp nagyon fontos, mert anélkül nem jutok el a földekhez. Ez nagy gond, mert az öt perc helyett negyven kilométernyi utat kell megtennünk Eleméren és Nagybecskereken keresztül, a zsablyai hídon át, hogy eljussunk a földünkig – mondja.

A helybéliek elmondták, nem tehetnek arról, hogy egy évszázada, a Tisza megregulázásakor a folyó túloldalán marad kétezer hektárnyi legjobb földjük.
– Ez a komp immár csaknem kétszáz éve működik. Itt mindig is nemzetközi hajóforgalom zajlott, más országok zászlajai alatt haladtak itt hajók, de egyetlen forgalmi incidens sem történt a komp miatt. Szerintem a kormányrendelet elhamarkodott volt, mert Tiszatarrósra csak egy út vezet. Tovább menni csak a Tiszán át, a kompon lehetett. Mivel a túloldali földek a legjobbak, ez a falu abból él. A faluban elég fiatal él, akik a faluban akarnak maradni. Tiszatarróson csaknem száz 14 éve aluli gyerek él. Tehát a kompnak egzisztenciális jelentősége van a faluban élők számára. Ha továbbra is működhet, akkor a falu életképes lesz, ha viszont nem, akkor az már a vég kezdete – mesélte Boža Marinkov tiszatarrósi földműves.

Tiszatarrósnak egykor három kompja volt: egyet elkoboztak a horvátországi háború idején, a másik a péterváradi híd lebombázása után került Újvidékre. Most attól félnek, hogy ezt az egyet is elveszítik.