2021. május 9., vasárnap

Mezőgazdasági termelők előnyben

A magyarkanizsai község pályázatai már élnek

A mezőgazdaságra is hangsúlyt fektető magyarkanizsai önkormányzat nemrégiben megjelentette a mezőgazdasági termelők számára kiírt pályázatait. A növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozók számára jelentős segítséget nyújthatnak a támogatások, melyekről Skutera Éva falugazdász számolt be.
– A zöldségtermesztők öntözésre szolgáló berendezésre pályázhatnak, illetve, akik biozöldség-termesztéssel foglalkoznak, számukra is vannak lehetőségek. A tartományi mezőgazdasági titkárságnál jelen pillanatban március 18-ai határidővel is pályázhatnak. A tartományi mezőgazdasági alap hitelvonalain öntözésre és fóliás termesztésre pályázhatnak. Várható még a minisztérium részéről is kiírás, de az még nem jelent meg – magyarázta Skutera Éva, aki hozzátette, hogy a termelők igényei szerint írják ki a községi pályázatokat.

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Költségvetési Pénzalap 2021. évi programja alapján több nyilvános felhívást is közzétettek, melyek értelmében pályázhatnak szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésének anyagi támogatására, ez esetben a szaporítóanyag és szemezés költségének 100 százaléka igényelhető. A minimálisan igényelhető összeg 2000 dinár, illetve legföljebb 16 000 dinár ítélhető oda felhasználónként. Egy anyaállat után legfeljebb kétszer lehet igényelni a kifizetett költségeket.

A minőségi tenyészállatok beszerzésére is írtak ki pályázatot. Tej- és húshasznú szarvasmarha, juh, kecske vagy sertés tenyésztésével foglalkozó bejegyzett gazdaságok jelentkezhetnek. A jószág beszerzési árának (áfával vagy anélkül) 60 százalékát támogatják, a következő kritériumok alapján: hasas üszőnként 100 000 dinár és legfeljebb 3 egyed, süldőként 40 000 dinár és legfeljebb 5 egyed, illetve 30 000 dinár tenyészkosonként, tenyészbakonként és legfeljebb 3 egyed, mégpedig legfeljebb 50 juhot vagy kecskét számláló állomány tulajdonosa legfeljebb 1 tenyészkosra, illetve bakra, 51–150 juhot vagy kecskét számláló állomány esetén 2 tenyészkosra vagy bakra, 150–300 juhot vagy kecskét számláló állomány esetén legfeljebb 3 tenyészkosra vagy bakra kaphat támogatást, illetve minőségi anyajuhonként vagy anyakecskénként 30 000 dinár és legfeljebb 10 egyed ez a szám.

Öntözésre szolgáló berendezések támogatására is szántak összeget. A támogatás intenzitása 60 százalék, a minimálisan igényelhető összeg 40 000 dinár, míg a maximális 400 000 dinár pályázóként. Biotermelők is folyamodhatnak támogatásért, a biotermesztésről szóló tanúsítvány (tanúsításra és ellenőrzésre kiterjedő) költségeinek támogatására jogosultak 100 százalékban, de jelentkezőként legkevesebb 15 000 dinár, legfeljebb 200 000 dinár értékben.
Az elhullott jószágok elszállítási költségeinek támogatására is különítettek el összeget. Az elhullott állattetemek elszállítási költségeinek 100 százalékos visszatérítése ez a vonal. A költségtérítés igénylőnként összesen egy évben legkevesebb 7000 dinár és legfeljebb 40 000 dinár lehet.
Minden esetben felvilágosítás a 024/875-166-os telefonszám 243-as mellékén kapható.