2021. augusztus 5., csütörtök

Felhívás – XIX. Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 19. alkalommal szervezi meg a vajdasági szintű, a Magyar Nemzeti Tanács által nemzeti jelentőségűvé nyilvánított és a szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert rendezvényt.

A 2021-es évben rendhagyó módon lesz megszervezve a verseny.

Egyes versenykategóriákat személyesen, adott időpontban, több helyszínen tartunk meg, egyes versenykategóriákban pedig előzetesen beküldött pályamunkákkal lehet részt venni.

Előzetesen beküldött pályamunkák:

Fogalmazás

A fogalmazások terjedelme nem haladhatja meg a 10 000 karaktert szóközökkel együtt (a szövegek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz). A fogalmazás témaköre, címe előre adott korcsoportok szerint.

1. korcsoport: 3–4. osztály

– A háziállatomról

– Nagyon haragudtam

– Az volt a legjobb napom!

2. korcsoport: 5–6. osztály

– Mobilbetegség

–Ó, az a szörnyű nap!

– Hol volt, hol nem volt…

3. korcsoport: 7–8. osztály

– Nem értenek meg!

– A legfontosabb dolog a világon a…

– A jövőm

Az elkészült fogalmazásokat az Egyesület e-mail-címére (empe@mts.rs) várjuk Pdf-formátumban. Kérjük, a munkákon tüntessék fel a tanuló nevét, az osztályt, az iskola nevét, az iskola levelezési címét, a felkészítő tanár nevét és elérhetőségét.

A fogalmazások beküldési határideje: 2021. április 16.

Előzetesen beküldött pályamunkák:

Versírás (7–8. osztály)

A versek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz. A versek címe előre adott:

 Fény és árnyék

 A tündér

 Keserű édesség

Az elkészült verseket az Egyesület e-mail-címére (empe@mts.rs) várjuk Pdf-formátumban. Kérjük, a munkákon tüntessék fel a tanuló nevét, az osztályt, az iskola nevét, az iskola levelezési címét, a felkészítő tanár nevét és elérhetőségét.

A versek beküldési határideje: 2021. április 16.

Előzetesen beküldött pályamunkák:

Képzőművészet

A képzőművészeti kategóriában a tanulóktól egy pályamunkát várunk, az 1–4. osztályos diákok 4-es rajzlapra, az 5–8. osztályos diákok 5-ös rajzlapra kell, hogy elkészítsék rajzukat. A technika szabadon választható; változatos, újszerű és színes technikák is alkalmazhatók. A rajzok témaköre, címe előre adott korcsoportonként.

1. korcsoport: 1–2. osztály

– Varázsoltam

– Csodás növények: virágoskertek/parkok

2. korcsoport: 3–4. osztály

– Különleges járművek földön, vízen, levegőben és föld alatt

– Erdei mese

3. korcsoport: 5–6. osztály

– Mesehősöm

– Mixelt lények: különböző állatok testrészeiből

4. korcsoport: 7–8. osztály

– Mikroszkopikus világ

–Graffiti

Az elkészült rajzokat az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének levelezési címére várjuk: 24000 Szabadka, Sonje Marinkovića 26. Kérjük, a rajzokra olvashatóan írják rá a tanuló nevét, az osztályt, az iskola nevét, az iskola címét, a felkészítő tanár nevét és elérhetőségét.

A képzőművészeti alkotások beküldési határideje: 2021. április 16.

Versenykategóriák:

(Személyes megjelenés:

Időpont: 2021. május 15. (szombat))

Versmondás (1–2., 3–4., 5–6., 7–8. osztály)

Versmondás a magyar nyelvet környezetnyelvként beszélők részére (1–2., 3–4., 5–6., 7–8. osztály)

Prózamondás (3–4., 5–6., 7–8. osztály; műfaj: bármi, csak (nép)mese nem lehet)

Szép beszéd (7–8. osztály)

Általános műveltségi teszt (7. osztály)

Szólóének (1–2., 3–4., 5–6., 7–8. osztály; műfaj: gyermekdal, szórakoztató dal stb.; 

időtartam: 5 perc; alkalmazható hangszeres kíséret – hangszert nem biztosíthatunk).

Színjátszás

Kategóriák: alsósok,

                  felsősök,

                  a magyar nyelvet környezetnyelvként beszélő csapatok,

                  magyar anyanyelvű, de idegen nyelven játszó csapatok.  

(Csoportlétszám: max. 20 fő, az előadás időtartama: max. 20 perc.)

A benevezést az iskolától mint intézménytől várjuk azokban a kategóriákban, melyeket 2021. május 15-én, személyes megjelenéssel tartunk meg.

Az iskolák minden kategóriában korcsoportonként 1 tanulót, illetve 1 színjátszó csapatot nevezhetnek be. Itt hívjuk fel ismételten a résztvevők figyelmét arra, hogy a színjátszó kategóriában tartsák magukat a létszám és az időtartam korlátozásához!

A tanulókat a jelentkezési lap beküldésével tudják benevezni a versenyre. A jelentkezési lapokat az Egyesület e-mail-címére várjuk: empe@mts.rs

A benevezési határidő: 2021. április 2.

Szervező: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alap.