2021. május 15., szombat
PIROS CERUZA

Kamu

A napi hírekben vezető helyet foglalnak el a koronavírussal és az oltásokkal, vakcinákkal foglalkozó tudósítások, ismertetők. A hivatalos tájékoztatási fórumok, portálok mindig felhívják a figyelmet arra, hogy ezek között nagyon sok kamu hír jelenik meg, és több kamu videó is napvilágot látott, amelyeknek ne adjunk hitelt. Messzemenően egyetérthetünk ezekkel az óvatosságra intő felhívásokkal, bár ettől nem lesz könnyebb dolgunk: a témában nem jártas mindennapi ember nem tud kiigazodni az ellentmondó tájékoztatások között.

Nyelvi szempontból azonban érdemes egy kicsit foglalkozni az újabban nagy népszerűségnek örvendő kamu szóval. Az Értelmező szótár+ 2007-es kiadásában még nem láttam, de a 2008-ban megjelent Szlengszótár „valótlan állítás, füllentés” jelentésben már fölveszi a szókészletébe. Az interneten számos virtuális szótár foglalkozik a kamu szó különböző jelentéseivel. A WikiSzótár.hu főnévi és melléknévi jelentést különböztet meg: „Hagyd abba a kamut, mondj igazat!” – itt főnév; kamu fegyver, kamu kamera – itt melléknév, olyan értelemben, hogy nem valódi, hanem álcázásra szolgáló tárgyról van szó.

Érdekes, hogy a szó eredetét illetően nincs egyetértés az egyes internetes szótárak között. Előfordul, hogy olasz eredetűnek tüntetik fel – így például az említett WikiSzótár, amely az olasz camuffare – álcáz szóból eredezteti, de a legtöbb fórum francia eredetre vezeti vissza: a camouflage – álcázás, elterelés jelentésű francia szó alapján (pl. e-nyelv.hu, Tudományos és köznyelvi szavak magyar értelmező szótára stb.). Rengeteg szinonimája ismeretes a kamu szónak, amit a szótárak meg is jelölnek, feltüntetve a szó bizalmas stílushatását vagy a szlengben előforduló megjelenését. Csak néhányat soroljunk fel ezek közül: csalás, becsapás, félrevezetés, rászedés, megtévesztés, átejtés (bizalmas), átverés (bizalmas, szleng), mellébeszélés, zagyvaság, mese, mesebeszéd, halandzsa (bizalmas), maszlag (bizalmas), süket duma (szleng), süketelés (szleng), blabla (bizalmas), rizsa (szleng), sóder (szleng), hanta (szleng), hadova (szleng). A kamu igei alakban is előfordul, sőt összetett szót is alkottak már vele: kamuzik – nagyot mond, hazudik, lódít, hantázik jelentésben – itt igei alakot öltött; kamuláda, kamugép – azaz hazudós ember jelentésben pedig összetett szó formájában használatos. A fenti példákban a hogymondom internetes szlengszótár példáiból szemezgettünk.

E sok példát látva megállapíthatjuk, hogy a kamu szó a szótárak besorolása szerint stílus szempontjából általában a szókészlet szleng rétegében fordul elő. Ennek a nyelvi rétegnek megvan a maga használati köre, de ez nem azonos a köznyelvvel. Ha a beszédszituáció, a kommunikáció a köznyelvi szóhasználatot kívánja meg, akkor ott mi keresnivalója van a szlengnek? Pedig újabban nagyon sok esetben hivatalos közleményekben, ismertetőkben, híradásokban, lakosságnak szóló tájékoztatókban bukkan fel a kamu szó valamilyen formában. Arra gondolhatunk, hogy talán az a tendencia kezd érvényesülni, mely szerint a kamu lassan elveszti szleng jellegét, és a közszóvá válás útján halad a beszédben. Nyelvérzékünk azonban ezt a folyamatot egyelőre még nem érzékeli, és így inkább zavaró hatást kelt az elfogadott közszavak (például becsapás, megtévesztés) helyett kamut emlegetni egy komoly, hivatalos kommunikációs helyzetben. Az is megszívlelendő gondolat talán, hogy nyelvhasználatunk és szókincsünk szegényedik, ha nem foglalkozunk azzal, hogy számtalan rokon értelmű szavunk közül kiválasszuk a beszédhelyzetnek megfelelő szót, hanem megelégszünk azzal, hogy az új divatnak megfelelően a legtöbb esetben előszeretettel a kamut alkalmazzuk.