2022. szeptember 26., hétfő

Kádermozgások a csókai önkormányzatban

Ülésezett a közégi képviselő-testület – Monoki Elvira a testület új titkára

Csókán a községi képviselő-testület a pénteki ülésén elfogadta a Balázs Ferenc (VMSZ) képviselő mandátumának megszűnésére tett javaslatot. A község egykori polgármestere január végén adta vissza mandátumát, mivel kinevezték a polgármester segédje tisztségre. A megüresedett képviselői helyet a VMSZ választási listájáról a padéi Ripcó Krisztián foglalta el. A testület elfogadta a község alapszabályának, azaz a statútumának a módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot. A módosítás értelmében az alapszabály előirányozza a képviselő-testület titkárhelyettesi pozícióját is.

Az ülésen a Csóka község központi részében található tízes és tizenegyes blokk részletes szabályozási tervét is elfogadták. A Tisza mente, Boris Kidrič, Branko Radičević és a Moša Pijade utcarészekkel behatárolt területről van szó. Az ebben a részben található középületek, családi házak, tömbházak, üzlethelyiségek stb. mind megmaradtak a jelenlegi formájukban. A városi könyvtár, a buszállomás és a zöldségpiac a rendezési terv értelmében marad a jelenlegi helyén, azzal, hogy a családi és irodaházak esetében a szabályozási terv változtatásokat is előirányoz, új ingatlanok épülhetnek, és a régieket lehetőség lesz felújítani.

A Csóka Kommunális Közvállalat igazgatóbizottsága február elején módosításokat eszközölt a vállalat statútumában. Ennek értelmében a vállalat igazgatója felhatalmazást kapott egy végrehajtó igazgató kinevezésére a vállalat zökkenőmentesebb működése érdekében, mégpedig azokon a területeken, ahol erre leginkább szükség mutatkozik.

A kommunális vállalat igazgatójának a napokban lejár a megbízatása, ezért a községi képviselő-testület idejében pályázatot írt ki erre a tisztségre. A pályázatra egy személy jelentkezett, mégpedig a jelenlegi igazgató, aki teljes mértékben eleget tesz a pályázati kiírás feltételeinek. A pénteki ülésen a testület felmentette tisztségéből a kommunális vállalat igazgatóját, majd egy másik határozattal kinevezte az új-régi igazgatót négyéves időtartamra.

A Csóka község rendkívüli helyzetek törzskarának 2020-as munkájáról szóló jelentést is megvitatta a testület. A Covid-19 vírusjárvány megfékezésére tett intézkedések kapcsán a törzskar 22 alkalommal ülésezett, és hozott hatékony járványügyi intézkedéseket a lakosság egészségének a védelme érdekében. Az intézkedések végrehajtásáról és betartatásáról a felügyelő szervek gondoskodtak.

A testület saját kérésére felmentette tisztségéből Tóth Zoltán szajáni okleveles jogászt, a képviselő-testület eddigi titkárát, aki a tartományi urbanisztikai és környezetvédelmi titkárságon helyezkedett el. A testület titkárává Monoki Elvira csókai okleveles jogászt nevezték ki.

A községi választási bizottságba kilenc tagot és ugyanennyi helyettes tagot nevezett ki a képviselő-testület. A bizottságba a testület képviselői csoportjai adták a javaslatokat annak arányában, hogy az adott képviselői csoport hány képviselői mandátummal rendelkezik a testületben.