2021. április 19., hétfő

Attraktív és gyakorlatorientált középiskolai képzések

A duális oktatási modell beiratkozási tervéről tartottak összejövetelt Szabadkán

A duális oktatási modell már több éve sikeresen működik a szabadkai szakközépiskolában, hiszen évről évre egyre több fiatal dönt úgy, hogy ilyen képzéseken folyatja tanulmányait. Az erre vonatkozó iratkozási tervvel kapcsolatban tartottak összejövetelt szerdán Szabadkán. Az eseményen a szabadkai és a topolyai szakközépiskolák igazgatói mellett jelen volt dr. Gabrijela Grujić, az oktatásügyi minisztérium duális oktatással megbízott segédminisztere, valamint Stevan Bakić, Szabadka polgármestere és Miloš Nikolić, a városi tanács oktatási és művelődési ügyekkel megbízott tagja.

Nikola Matković, a szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskola igazgatója nyilatkozatában kifejtette, hogy intézményükben a következő tanévben kilenc elsős osztályt indítanak, ebből hat szerb, három pedig magyar tannyelvű lesz.

– Szeptembertől iskolánkban újabb két szakon vezetik be a duális oktatási modellt. A jövendőbeli elsősök az élelmiszeripari technikusi, szőlész-borász és a ruhamodellező technikusi szakon fognak majd a duális modell szerint tanulni. Fontos megemlíteni, hogy ezek négyéves képzések. Az élelmiszeripari technikusi és a szőlész-borász szakokat mindkét tannyelven meg fogjuk hirdetni. Jelenleg iskolánkban két duális modell szerinti szakon tudnak tanulni a diákok. Ezek a szerb tannyelvű, hároméves pék, és a magyar tannyelvű, szintén hároméves cukrász szak. E két képzés iránt óriási az érdeklődés, az eddigi tapasztalatok alapján mindegyik évben megteltek. A duális oktatási modell vonzó a diákok körében, ezért arra számítunk, hogy a szeptemberben induló szakok iránt is sokan fognak érdeklődni – emelte ki az iskolaigazgató. Mint hozzáfűzte, Szabadkán és környékén több mint tizenkét olyan borászat van, amely állandóan keresi a szakképzett munkaerőt. Nikola Matković szerint az élelmiszeripari és a ruhamodellező technikusi végzettséggel rendelkezők a jövőben könnyen találnak majd munkát, hiszen e szakmák képviselői iránt is nagy igény mutatkozik.

Stevan Bakić örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Szabadkán fejlődni fog a duális oktatás nemzeti modellje. Mint kiemelte, a 2016/2017-es tanévben vezették be ezt első ízben a szabadkai középiskolákban. Akkor a Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola, a Politechnikai Iskola és az Ivan Sarić Műszaki Iskola kapcsolódott be ebbe a programba. Később, a 2019/2020-es tanévtől a Vegyészeti–Technológiai Iskola is csatlakozott hozzájuk.

A szakközépiskolák igazgatói, a város és a minisztérium képviselői az értekezleten (Fotó: Szalma Brigitta)
A szakközépiskolák igazgatói, a város és a minisztérium képviselői az értekezleten (Fotó: Szalma Brigitta)

– Szabadka a duális oktatási modell egyik úttörője Szerbiában. Célunk, és egyben a társadalom érdeke is, hogy egyre vonzóbbá tegyük ezeket a szakokat a diákok körében. Szabadka város harminc ösztöndíjjal támogatja azokat a tanulókat, akik a duális oktatási modell szerint tanulnak. Ez a következő években is így lesz. A helyi önkormányzat a duális oktatási modell egyik fő végrehajtója. Ezt az oktatásügyi minisztérium is felismerte. Csak a helyi önkormányzat ismerheti a város és környékét, illetve a munkaerőpiac igényeit a község területén. Köszönetet szeretnék mondani a minisztérium képviselőinek, a gazdasági kamarának és a középiskolák igazgatóinak az együttműködésért – hangsúlyozta Szabadka város polgármestere.

Dr. Gabrijela Grujić segédminiszter kiemelte, hogy Szabadka város nagyon jól alkalmazza a duális oktatás modelljét. Jó együttműködés alakult ki a minisztérium, a város vezetősége és a szakközépiskolák igazgatói között.

– Ebben az évben a duális oktatási modelleket a felsőoktatásra is ki fogjuk terjeszteni, és első alkalommal fogunk akkreditálni felsőoktatási képzéseket e modell szerint. Látjuk, hogy van igény erre a hallgatók körében. A szabadkai városvezetéssel együtt dolgoztunk a duális oktatási modellről szóló törvényen a középiskolai oktatásban, emellett a duális oktatásról szóló törvényen a felsőoktatásban. A szabadkai középiskolák az első naptól részt vettek a programban. Célunk, hogy bevonzzuk a külföldi befektetőket a városba. Ennek céljából létrehozunk Szabadkán egy képzőközpontot. A duális oktatási modell fejlődőképes, hiszen ennek köszönhetően több fiatal tervezheti a jövőjét. Ezzel a modellel Szerbia többé nem lesz a kivándorló fiatalok országa, hanem egy fejlődőképes és virágzó ország lesz – nyilatkozta dr. Gabrijela Grujić.