2021. július 24., szombat

Új kerékpár a fürgéknek

Biciklivásárlásra költhető támogatást hagy jóvá az önkormányzat

A Városi Környezetvédelmi Hivatal annak a 8 millió dináros, polgároknak szánt támogatásnak a kiosztását, az elosztás mikéntjét tervezi, amely kerékpárok vásárlására fordítható.

A 021.rs hírportál beszámolt arról, hogy a hivatal már elő is készített egy munkatervezetet az összeg kiosztására, de ezen még további módosításokat és kiegészítéseket eszközölnek. Városunk az első azok közül a települések közül, amelyek önkormányzata ilyen jellegű támogatást nyújt polgárainak.

A szóban forgó elképzelés anyagi forrását a környezetvédelmi alap költségvetéséből biztosítanák, viszont az illetékes hivatal nem oszthatja ki az összeget önállóan, közvetlenül a polgároknak. Szükséges a megfelelő pályázat kiírása, a kiválasztott egyesületnek kell majd az összeget átutalni, és ez az egyesület fogja a pénzelosztás teljes folyamatát lebonyolítani. A munkatervezet elemzésére az illetékes szervek múlt pénteken szólították fel a különféle, kerékpár-előjelű egyesületeket, kerekasztal-beszélgetésre hívták illetékeseiket.

Annak a biciklis/vagy környezetvédelmi egyesületnek, amely nyer a pályázaton, bejegyzettnek kell lennie. A polgármester által kijelölt bizottság kiválasztja a megfelelő egyesületet, vagy akár többet is, azok szétosztják a támogatásokat, ezután értesítik polgárokat. A munkatervezetben nem határozták meg pontosan az összeg szétosztásának feltételeit, vagyis azt, hogy kinek jár a támogatás. Az önkormányzat nem hivatalos javaslata szerint a jelentkezők sorrendje határozza meg azt, hogy jár-e pénz az igénylőnek, vagy nem: aki gyorsabb, az kap a pénzt, aki elkésik, az lemarad a támogatásról.

Az önkormányzat különböző módokon támogatja a kerékpározást Újvidéken, bicikliparkolókat állítanak fel, bővítik a kerékpárút-hálózatot...Készpénztámogatás mostanáig nem volt a listán
Az önkormányzat különböző módokon támogatja a kerékpározást Újvidéken, bicikliparkolókat állítanak fel, bővítik a kerékpárút-hálózatot...Készpénztámogatás mostanáig nem volt a listán

Az összeg mindenki számára egyforma lesz, amelyből egy átlagos minőségű kerékpár vásárolható. A polgároknak az összeget a folyószámlájukra utalják, a vásárlásról szóló számlával pedig igazolható a vétel. Azok a személyek, akik a határidő lejárta után nyújtják be a szükséges iratokat, nem részesülnek támogatásban, hanem a jelentkezési listán soron következő polgár.

A megbeszélésen tizenkilenc egyesület illetékesei vitatták meg a projekt kivitelezésének lehetséges formáit, többek között azt is, hogy szülők is pályázhatnak gyermekkerékpárok vásárlására. A program megvalósításának pontos időpontja még mindig ismeretlen.