2021. január 19., kedd
SZABADKA KÖZTÉRI SZOBRAI (26.)

Dušan cár szobra

Szabadka nemrégiben egy új köztéri szoborral, Ivan Antunović katolikus püspök egész alakos szobrával gazdagodott, hamarosan pedig Bíró Károly egykori polgármesternek és I. Petar Karađorđević szerb királynak is szobrot állítanak. Sorozatunkban városunk meglévő köztéri szobrait mutatjuk be.

Dušan cár szobra a szabadkai bíróság épületének platóján áll. A szobor az egyik legjelentősebb szerb uralkodónak állít emléket. A középkori szerb állam Dušan uralkodásának idején (1331–1355) érte el fénykorát. Számos hadjáratot vezetett, melyek során egyesítette az akkori szerblakta vidékeket, valamint a Bizánci Birodalomtól is jelentős területeket foglalt el. Uralma alá tartozott többek között egész Macedónia, Albánia, Epirusz és Tesszália. 1346-ban „a szerbek és görögök császárává” koronázták meg. Jelentős törvényalkotói tevékenysége is. A Julianus-naptár szerint 1349. május 21-én, a mennybemenetel napján lépett hatályba Dušan törvénykönyve.

A szobor a bíróság épületének platóján áll (Fotó: Gergely Árpád)

Dušan cár szobrát városunkban Dragan Dašić, a szabadkai kerületi bíróság akkori elnökének kezdeményezésére állították fel 2001-ben. A tervrajzok a még fellelhető korabeli adatok alapján készültek el. Dušan cár alakjához az Észak-Macedóniában található Kratova melletti lenovói kolostor freskói szolgáltak alapul. A szobron látható kardot Dušan császárrá avatásának freskójáról másolták, amely a pologi Sv. Đorđe kolostorban található Észak-Macedóniában. A műemlék kidolgozására Vera Gabrić Počuča szabadkai szobrászt bízták meg. A munkafolyamatban közreműködött Daniela Mamužić szabadkai szobrászművész is. A műemlék kivitelezésének szakmai konzulensei Bela Duranci művészettörténész és mgr. Ana Bukvić Ivković okleveles festőművész voltak. A bronzszobrot Antal Mihály öntödéjében öntötték ki. A szobor Dušan cárt álló helyzetben ábrázolja. Fején koronát visel, amelynek csúcsán egyetlen drágakő van, halántékon pedig függő láncok. A cár aranyhímzésű párnán áll, rajta a kétfejű sas motívumával. Jobb kezében kettős keresztben végződő jogart, míg bal kezében egy tekercset tart.

Az akkori városvezetés azt szerette volna, ha a szobor a bíróság épülete előtti parkban került volna felállításra, a magyar és a horvát nemzet egy-egy kiemelkedő személyiségének szobrával egyetemben. A szobrot viszont a bíróság előtti platón állították fel, amely nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. A szobor gránitbevonásos talapzaton kapott helyet, amelyen egy bronztábla található, amelyet úgy dolgoztak ki, hogy pergamenre emlékeztessen, a betűtípust pedig Dušan cár törvénykönyvének átiratából vették. Az emlékmű leleplezésére 2001. május 21-én került sor, 652 évvel az után, hogy hatályba lépett Dušan törvénykönyve. Az eseményen mintegy kétszáz polgár volt jelen. A szobrot Veljko Guberina belgrádi ügyvéd leplezte le, majd a szerb pravoszláv egyház képviselői felszentelték és megáldották azt.