2022. szeptember 26., hétfő

Titkárhelyettesi munkahely létesül

Csókán módosítják a község alapszabályát

Csóka község alapszabálya módosításra szorul. A községi képviselő-testület december végi ülésén határozatot hozott a község statútumának a módosításáról. Oláj Tibor, a községi képviselő-testület elnöke elmondta, hogy a községi önkormányzat működését szabályozó dokumentum korábbi módosítása alkalmával kimaradt a képviselő-testület titkárhelyettesi munkakörének a meghatározása. Az önkormányzatok működéséről szóló szerbiai törvény lehetővé teszi a községi képviselő-testület titkárhelyettesi munkahelyének meghirdetését és betöltését.

A legtöbb önkormányzatban van titkárhelyettes, akinek a feladata, hogy a községi képviselő-testület titkári teendőit ellássa, nemcsak akkor, amikor a titkár valamilyen oknál fogva, betegség vagy egyéb elfoglaltság miatt, nem tud részt venni az ülésen, hanem a testület üléseinek az előkészítésében, a dokumentumok összeállításában is.

A képviselő-testület háromtagú, jogászokból álló munkacsoportot nevezett ki a község alapszabálya módosítási tervezetének az előkészítésére. A javaslat megfogalmazására harminc napot kapott a jogászcsoport. Ezek szerint január végéig elkészül az alapszabály módosításának a javaslata, amelyet a képviselő-testület legközelebbi ülésén terjesztenek fel elfogadásra, és hamarosan betöltik a titkárhelyettesi pozíciót is a csókai önkormányzatban.