2021. december 7., kedd

Roma akcióterv Csókán

A cél a roma lakosság szociális felzárkóztatása

A csókai községi képviselő-testület decemberi utolsó ülésén a községi költségvetés mellett többek között a romák szociális felzárkóztatására irányuló 2021–2023-as időszakra szóló akciótervet fogadott el. A terv részleteiről Oláj Tibor, a községi képviselő-testület elnöke adott tájékoztatót:

– Községünkben több nemzeti kisebbség él. A roma népesség száma községünkben a tíz évvel ezelőtti népszámlálási adatok alapján 351 fő volt. Ez a szám azonban korántsem tükrözi a valós adatokat, akár többszöröse is lehet a községünkben és településeinken folyamatosan vagy időközönként jelenlévő romák száma. Az állandó migráció, a roma populáció mozgása, a lakhelycseréje miatt nagyon nehéz számon tartani, hogy valójában hány roma is él Csóka községben. De így van ez más településeken is, ami nagyon megnehezíti a számba vételüket és a szociális felzárkóztatásukat.

Községünkben a roma akcióterv előkészítése alkalmával abból indultunk ki, hogy mintegy félezer roma él Csókán és a községünkhöz tartozó falvakban, bár ez a szám nem valós felmérésen alapszik, csupán egyfajta becslés. Településeink perifériáin nincsenek nagyobb roma telepek, mint ahogy az más nagyobb településekre, különösen a városokra jellemző. Nincsenek roma falvak sem. Községünk roma lakosságának a nagy része nem a saját ingatlanában lakik, meghúzódnak elhagyott, romos, lepusztuló félben lévő házakban, különböző épületekben, volt raktárakban stb.

Szerbia országos szinten 2016-ban egy a roma populáció felzárkóztatására, a lakhatási, szociális feltételeik javítására vonatkozó hosszú távú tervet dolgozott ki. A cél, hogy az ország roma lakossága is egyenjogú státust élvezzen a többi szerbiai polgárral, hogy ne legyenek semmilyen szinten diszkriminálva az oktatásra, egészségvédelemre, a szociális biztonságra vonatkozó jogaik.

Csóka községben is megpróbáljuk a romákat bekapcsolni a társadalmi élet minden területébe. Erre vonatkozóan hozta meg a képviselő-testület a helyi akciótervét, amely konkrét feladatokat, intézkedéseket irányoz elő, amelyeknek részleteiről a vírusjárvány csillapodása után részletesen is tájékoztatjuk a közvéleményt – mondta előzetesen a romák felzárkóztatására irányuló községi akciótervről Oláj Tibor.